Aankoop van een terrein gelegen 160 Triomflaan te Oudergem - Intrekking van de akte 002/26.09.2019/A/0018

DE RAAD,
Herzien zijn beraadslaging 002/26.09.2019/A/0018 houdende Aankoop van een terrein gelegen 160 Triomflaan te Oudergem
Overwegende dat de woorden "verwerving in het algemeen belang" in de tekst van de beraadslaging ontbreken
BESLIST
zijn akte 002/26.09.2019/A/0018 houdende Aankoop van een terrein gelegen 160 Triomflaan te Oudergem in te trekken