Leven in Oudergem

Aansluiting op de openbare riolering

Bepaalde Oudergemnaren zijn nog niet aangesloten op de openbare riolering. Vroeger beheerde de dienst Openbare Werken deze aansluitingen.

Daar de gemeente een overeenkomst afgesloten heeft voor diensten van de intercommunale Vivaqua, dient men voortaan deze laatste aan te spreken om de nodige aansluitingen te maken.
De klantendienst van Vivaqua is te bereiken op het telefoonnummer 02/518.85.96.
De intercommunale Vivaqua zorgt voor de voor de werken benodigde vergunningen bij de Dienst Stedenbouw.

Er zal een bestek worden opgemaakt door Vivaqua voor aanvang van de werken. De heffing op de aansluiting van privé-panden op de openbare riolering blijft van toepassing.