Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Met het formulier op deze pagina kunt u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als u wilt weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt : 

Vink dit vakje aan op het formulier en u ontvangt een lijst van de bewerkingen die op uw persoonsgegevens worden uitgevoerd.

 

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen : 

Vink dit vakje aan op het formulier, geef aan welke gegevens u wenst te bekomen en u ontvangt een kopie van uw persoonsgegevens waarover we beschikken.

 

Als u gegevens wilt verbeteren :

Het enige wat u moet doen is de gegevens die u wilt verbeteren aanduiden en de juiste gegevens vermelden. We verbeteren vervolgens de gegevens waarover we beschikken op basis van de verstrekte informatie. Als de gegevens afkomstig zijn van een andere bron (rijksregister, DIV), zullen we u deze informatie bezorgen, zodat u de gegevens bij die bron kunt laten aanpassen.

 

Als u gegevens wilt wissen :

We zullen alle gegevens waarover we beschikken en die mogen worden verwijderd, verwijderen. Als we de gegevens niet mogen verwijderen vanwege een wettelijke verplichting, de vrijheid van meningsuiting, een lopende procedure of om een andere reden, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

 

Als u de verwerking van uw gegevens wilt beperken :

Geef de reden op waarom u de verwerking wilt laten beperken:

  • de gegevens zijn fout - de verwerking wordt tijdelijk beperkt om de juistheid van uw gegevens te kunnen controleren;
  • de verwerking is onrechtmatig - u geeft de voorkeur aan een beperking van de verwerking van uw gegevens i.p.v. uw gegevens te laten wissen;
  • u hebt deze gegevens nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;
  • u maakt bezwaar tegen de verwerking wegens een rechtmatig belang. De verwerking van uw gegevens wordt tijdelijk beperkt om te controleren of de motieven van de gemeente voorrang krijgen op de uwe of vice versa. 

 

Afhankelijk van de reden van uw aanvraag zal het gemeentebestuur de verwerking van uw gegevens dus voor een bepaalde tijd stopzetten.

 

Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens