Belasting-Reglement op het gebruik van de gemeentegoederen - Wijziging

DE GEMEENTERAAD
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald het artikel 117, alinea 1 en het artikel 118, alinea 1;
Gelet op  de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen ;
Gelet op de beschikkingen van titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 7 tot 10 van de wetboek inzake inkomstenbelastingen 1992, meer bepaald de artikels 370 tot en met 372 gewijzigd door de wet van 15 maart 1999;
Overwegende dat :
Het belasting bedrag voor het gebruik van de schoollokalen (artikel 2 - punt 2) is gewijzigd vanaf 1ste september 2020.
Het belasting-reglement is als volgt gewijzigd :
"Artikel 1
Er wordt een belasting vastgesteld ten laste van de gebruikers van de gemeentelijke goederen vanaf 1 ste september 2019 tot en met 31 augustus 2023.
wordt gewijzigd  :
Artikel 1
Er wordt een belasting vastgesteld ten laste van de gebruikers van de gemeentelijke goederen vanaf 1 ste september 2020 tot en met 31 augustus 2024.
Artikel 2 - 2)
2) DIVERSE LOKALEN
Regelmatige bezettingen
a) Schoollokalen (turnzaal, speelplaats, klas, keuken...)
30 € per maand voor een bezetting van één dag per week, iedere maand die wordt aangevat wordt beschouwd als een volledige maand.
Iedere bijkomende bezetting zal belast worden met 6 per dag.
b) Andere lokalen (vergaderzaal...)
20 € per maand voor een bezetting van één dag per week, iedere maand die wordt aangevat wordt beschouwd als een volledige maand.
Iedere bijkomende bezetting zal belast worden op 3 € per dag.
De hierboven vermelde bedragen worden beperkt tot 500 € per jaar voor verenigingen, erkend door het College (voor de sportieve verenigingen op voorstel van de Sportcommissie).
1000 € voor de andere verenigingen.
Borgtocht : 125 € per jaar te betalen op de rekening van de gemeenteontvanger vóór de datum van de eerste bezetting.
wordt gewijzigd :
2) DIVERSE LOKALEN
a) Schoollokalen (turnzaal, speelplaats)
gewoon tarief : 4€/u
voordeeltarief voor clubs die erkend zijn door het College op voorstel van de sportcommissie : 3€/u
b) Andere lokalen (vergaderzaal...)
20 € per maand voor een bezetting van één dag per week, iedere maand die wordt aangevat wordt beschouwd als een volledige maand.
Iedere bijkomende bezetting zal belast worden op 3 € per dag.
Borgtocht : 125 € per jaar te betalen op de rekening van de gemeenteontvanger vóór de datum van de eerste bezetting.
Deze beraadslaging zal gestuurd worden aan het Minister belast met de plaatselijke besturen