Beperkt eenrichtingsverkeer (BEV)

 

Een BEV is een straat met eenrichtingsverkeer waar fietsers (en soms ook klasse A bromfietsers) tegen het verkeer in mogen rijden. Je kunt ze ook fietsende tegenliggers noemen.

Sinds 1 juli 2004 zijn alle eenrichtingsstraten verplicht opengesteld voor fietsende tegenliggers, mits:

- de maximum snelheid er niet boven de 50 km/u ligt
- de wegbreedte (zonder geparkeerde auto’s) minstens 3 m bedraagt
- er geen veiligheidsredenen bestaan die er door geschaad worden (hieronder wordt verstaan situaties als een blinde bocht).

BEV-straten dienen het bord met de voor eenrichtingsverkeer wettelijke bepalingen te bevatten en wel:

- aan het begin van de BEV-zone
- aan het begin van de eenrichtingsstraat.

Zoniet is het fietsers verboden tegen het verkeer in te rijden! Als De straatcode zegt...

Ook via wegmarkering kan er extra aanduiding verstrekt worden.

In Oudergem komen 90 straten in aanmerking om omgewerkt te worden tot BEVs. Ze zijn nu allemaal operationeel.
Wie hier meer over wil weten kan info vinden op www.gracq.org , de Gracq website (Les cyclistes quotidiens) is goed geïnformeerd.