Bewoningsovereenkomst voor de uitbating van een testcentrum Covid 19, Emile Idierrsstraat 12

 
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder art. 117 en 232;
Overwegende de precaire bezettingsovreenkomst;
Overwegende het een uitbating betreft voor openbaar nut en het verbruik en de herstelling ten laste zijn van de gemeente;
BESLIST :
in te stemmen met de bewoningsovereenkomst tussen de Gemeente Oudergem en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van bvba Labo Van Poucke voor de uitbating van een testcentrum Covid 19, Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem. 
Onderhavige beraadslaging zal onder vorm van een beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de diensten van de Heer Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met de plaatselijke besturen.