Bezetting van de openbare ruimte

Aanvraag voor het bezetten van de openbare ruimte met impact op de mobiliteit

  • Aanvraag uitsluitend voorbehouden aan professionals
  • Elke aanvraag moet 30 werkdagen voor de aanvang van de werken worden ingediend

Dien uw aanvraag voor het bezetten van de openbare ruimte in via het formulier dat u hieronder kunt downloaden.

Aanvraagformulier voor het bezetten van de openbare ruimte

 

Procédure

  1. Scan uw formulier en bewaar het in pdf-formaat.
  2. Stel de mobiliteitsdoorsnede en het signalisatieplan met betrekking tot uw aanvraag op en bewaar ze eveneens in pdf-formaat.
  3. Ga naar http://osiris.brussels
  4. Hebt u reeds een account? Identificeer u dan. Is dat niet het geval? Klik dan op de link " Indien uw organisatie nog niet geregistreerd is, klik hier " en vul de velden in om uw bedrijfsaccount aan te maken.

OPGELET, zonder deze 3 documenten kan uw aanvraag niet worden behandeld .

 

Belasting

We vestigen uw aandacht op het feit dat er een taks op het bezetten van de openbare ruimte van € 1,50 per vierkante meter en per dag zal worden toegepast in overeenstemming met het huidige taksreglement.

Het minimumbedrag van de taks bedraagt € 50.

Deze belasting dient te worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

 

Parkeerverbodsborden

U dient zelf in te staan voor de plaatsing van parkeerverbodsborden. U moet deze verbodsborden zelf vinden en installeren. In dat verband kan het gemeentebestuur u in geen geval borden aanleveren of u informatie verschaffen over privébedrijven die het signalisatiemateriaal zouden kunnen leveren. De nummerplaten van de voertuigen die geparkeerd staan op het moment van plaatsing van de borden, die 48 uur op voorhand moeten worden aangebracht, dienen te worden genoteerd. Deze nummerplaten en de plaatsing van de borden moeten de dag zelf aan de politiediensten worden gemeld.

zpz.marlow.trawa@police.belgium.eu

Alle kosten die uit een eventuele administratieve takeling van deze voertuigen zouden voortvloeien, zijn voor uw rekening.

Hulp

De OSIRIS loket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur zonder afspraak.

E-mail : guichetosirisloket@sprb.brussels

 

Heeft uw bezettingsaanvraag geen impact op de mobiliteit? Dat is het geval als:

Het bezetten van de openbare weg gebeurt in een parkeerzone
U laat op het voetpad permanent een doorgang van minstens 1,50 m vrij voor de circulatie van de voetgangers
De bezetting die u aanvraagt, duurt niet langer dan 30 dagen

Dien uw bezettingsaanvraag dan in via de volgende link:

Aanvraagformulier bezetting van de openbare ruimte zonder gevolgen voor het verkeer van de gebruikers