Commission Consultative des Sports – presentatie aan de gemeenteraad

DE RAAD,

Gelet op het reglement, artikel 54 quater;
Herziening van haar beraadslaging 002/20.12.2018/A/0011 over Goedkeuring van de rekeningen van de Raagevende sportcommissie dienstjaar 2017.
LUISTEREN
De vertegenwoordiger van de vereniging, Christophe Magdalijns

Onderhavige beraadslaging zal onder vorm van een beknopte omschrijving overgemaakt worden aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met de plaatselijke besturen.