Christophe Magdalijns

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns: vergunningsaanvraag moet het voorafgaand advies van de Bouwmeester bevatten

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Commission Consultative des Sports – presentatie aan de gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.11.2019

Meer

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns over stedenbouw

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns aangaande mobiliteit

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Christophe Magdalijns, Gemeenteraadslid

Presentatiepagina van de gekozen vertegenwoordiger.

Meer

Raadgevende sportcommissie - samenstelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Installatie van de gemeenteraad – eedaflegging van de heer Christophe Magdalijns

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer