Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns (LB - Défi) over de vaccinatiesysteem op het gemeentelijk grondgebied

HET COLLEGE,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 84 en 84bis ;

Gelet op het huishoudelijke reglement van de Raad, artikelen 55 tot en met 60;

Overwegende wat volgt:

Op 14.01.2021 stuurde de heer Christophe Magdalijns per e-mail een schriftelijke vraag aan de burgemeester.

Meneer de burgemeester,

Beste collega's,

De COVID-19 gezondheidscrisis treft het land en onze gemeente nog steeds. Twee golven hebben ons al overweldigd, en sommigen hebben het over een mogelijke derde golf.

Onze gemeente heeft heel opportuun een testcentrum ingericht binnen het gemeentegebouw. Bovendien is de vaccinatiecampagne eindelijk van start gegaan. De organisatie van deze campagne staat in het middelpunt van de belangstelling, met name de kwestie van de vaccinatiecentra die op het gewestelijke grondgebied zullen worden opgezet om aan de behoeften van onze bevolking te voldoen.

In deze context wil ik u de volgende vragen stellen:

  1. Wordt het gemeentelijke testscentrum, georganiseerd met een privé-partner, druk bezocht gezien de heropleving van de besmetting? Is er een risico op verzadiging?
  2. Welke informatie heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de gemeente verstrekt over vaccinatie? Heeft het Gewest contact opgenomen met de gemeente met het oog op de organisatie van de vaccinatie in Oudergem? Ik stel deze vraag omdat sommige kaarten en animaties die door de media worden uitgezonden een slechte dekking van  het zuidoosten van de hoofdstad onvoebbend lijkt.
  3. Tot slot, kan of zal het gemeentelijke testcentrum worden gemobiliseerd in het kader van de vaccinatiecampagne?

Dank u voor uw antwoorden,

De heer Christophe Magdalijns 

Op 15.01.2021 antwoordt de heer Didier Gosuin, burgemeester, als volgt:

  1. Op dit moment is het centrum erg druk. Er zijn gemiddeld 50 tests per dag. We moeten vaststellen dat het aantal bezoekers van het centrum sinds medio december is toegenomen. Er is momenteel geen risico op verzadiging. In eerste instantie kon het centrum in zijn huidige configuratie 70 tests per dag verwerken. Het was van meet af aan de bedoeling dat we deze capaciteit naar behoefte zouden kunnen vergroten.
  2. De informatie die de gemeenten hebben ontvangen is de informatie die vandaag (15.01.2021) aan de pers is vrijgegeven. Er is een eerste kaart van 5 grote vaccinatiecentra die werd getoond waar inderdaad het zuidoostelijke deel van Brussel zeer slecht bedekt was. Maar dit was de kaart van de centra voor eind januari/begin februari. Dan gaan andere centra open (10 in totaal). Dit is de tweede door het Gewest gedeelde kaart waarop te zien is dat de ligging van een centrum voor het zuidoosten van Brussel nog moet worden bepaald. Bovendien wordt er een centrum geopend in Sint-Pieters-Woluwe, onze buurgemeente. Voor de volgende vaccinatiefasen zullen contacten tussen de gemeente en het Gewestworden geïnitieerd.
  3. Dit is een optie die we hebben overwogen, maar het is een privé-laboratorium dat momenteel het gebouw van de gemeente in gebruik heeft. Dit laboratorium is nog niet erkend voor het uitvoeren van vaccinaties. Afhankelijk van de behoeften van de vaccinatiecentra tijdens de ontwikkeling van de verschillende fasen, zal de gemeente in overleg met het Gewest de noodzaak van het ter beschikking stellen van lokalen analyseren.

NEEMT AKTE

  • de schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns
  • het antwoord van de heer Didier Gosuin
  • de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website.