Deelname aan het programma voor informatisering en digitale transformatie van de lokale overheden van het Brussels Gewest

Zitting van 22.12.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmark

 1. 00:00:43 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022 - Goedkeuring
 2. 00:00:48 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:03:59 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:04:07 | Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen
 5. 00:04:19 | Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing
 6. 00:06:21 | Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing
 7. 00:06:44 | Belasting Reglement op de gebouwen bestemd voor kantoren - Wijziging
 8. 00:07:39 | Belasting reglement op de banken en financiële instellingen - Wijziging
 9. 00:16:14 | Belasting reglement op de geldautomaten en automatische apparaten die bankverrichtingen toelaten- Instelling
 10. 00:16:59 | Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2023
 11. 00:17:26 | Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2023 – Voorlopige goedkeuring
 12. 01:03:39 | Gemeentebegroting - dienstjaar 2023 - Voorlopige goedkeuring
 13. 01:46:27 | Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2022
 14. 01:46:36 | Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2022 - Begrotingwijziging
 15. 01:47:04 | Toekenning voor 2022 van een eindejaarstoelage.
 16. 01:47:54 | Triomf 160 - Oprichting van een gedeeltelijk casco openbaar gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen - Goedkeuring van de gunning van het contract en verhoging van de begroting
 17. 01:48:06 | Jaarverslag 2021 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente
 18. 01:48:12 | Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 11, 27, 56, 63 t.e.m.66 en 68
 19. 01:48:22 | Reglement van de wedstrijd EXTRA-LARGE in het kader van Kunstensteenweg 2023
 20. 01:48:30 | Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen - saldo in het voordeel van de Oudergem fotoclub Click'Oderghem
 21. 01:48:39 | Aanhangsel van de overeenkomst betreffende de subsidie voor de inventaris van het gemeentelijk bomenbestand (KAP-deel2-2021)
 22. 01:48:47 | Opdracht met betrekking tot de versterking van KAP (klimaatactieprogramma): goedkeuring van de overeenkomst.
 23. 01:48:45 | Klimaatactieprogramma (KAP) – Deel 2 : Overeenkomst betreffende de subsidie voor een haalbaarheidsstudie voor de herinrichting van Vriendschapsplein en de omgeving daarvan, om de UHI-score (Urban Heat Island) van de wijk te verbeteren.
 24. 01:49:08 | Overeenkomst voor het uitlenen van herbruikbare bekers aan derden
 25. 01:49:18 | Subsidie 2022 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen.
 26. 01:49:35 | Charter "Steden en gemeenten voor bemiddeling"
 27. 01:50:45 | Plaatselijk Preventie-en Buurtplan van de Gemeente Oudergem 2022-2024 : overeenkomst, schuldvordering (voorschot 60 %) en geraamd budget.
 28. 01:50:53 | Overeenkomst over de herinrichting van de Visserijstraat door VIVAQUA - Goedkeuring van de overeenkomst
 29. 01:51:03 | Ondertekening van de VIVAQUA-overeenkomst voor pijpenrekken
 30. 01:51:24 | Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2023 – Voorlopige goedkeuring.
 31. 01:53:19 | Deelname aan het programma voor informatisering en digitale transformatie van de lokale overheden van het Brussels Gewest
 32. 01:54:02 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer- uitstel van 01/12/2022
 33. 01:54:07 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het lawaai veroorzaakt door de passage van de metro