Een project voor alle Oudergemnaren

De burgemeester aan het woord

Het RPA Herrmann-Debroux wordt tot 9 december voorgelegd voor openbaar onderzoek.

Dit project werpt een fundamentele vraag op.

En die vraag is niet of u vóór of tegen de vervanging van het viaduct bent. We weten immers al dat de levensduur van het viaduct beperkt is en dat het op termijn moet worden ontmanteld.

Het is ook niet de bedoeling dat de "pro's" en de "contra's" mekaar bekampen.

De vraag is: hoe willen we dat onze stad van morgen eruitziet?

Het RPA Herrmann-Debroux koestert de ambitie om de stadstoegang te hertekenen. Het geeft hiervoor een aantal duidelijke opties: het inrijdende verkeer in Oudergem terugdringen, geloofwaardige en geïntegreerde oplossingen aanbieden (openbaar vervoer, zachte mobiliteit, ontradingsparking, enz.) en de buurtbewoners leefruimten teruggeven die hun meer dan 40 jaar geleden zijn ontnomen. 

Het RPA is opgesteld door het Brussels Gewest. De gemeente werd bij dit proces betrokken. We wensen de gewestelijke overheden dan ook te bedanken omdat zij ons een welwillend oor hebben geboden.

Het is nu aan ons, Oudergemnaren, om de handen uit de mouwen te steken en onze kennis van het terrein ten volle te valoriseren. De gemeente zal uw antwoorden doorgeven en verdedigen. Dit is een project dat werkelijk alle Oudergemnaren aanbelangt. Het kan - en moet ook - verbeterd worden.

De concrete uitwerking van het RPA zal wellicht pas binnen 10 tot 20 jaar van start gaan. Nooit eerder heeft een overheidsinstantie zo ver vooruit gekeken. Het is een historische kans die de Oudergemnaren niet mogen laten voorbijgaan. Voor Oudergem, de Oudergemnaren en onze kinderen ... dank ik u voor uw inzet.

 

Didier Gosuin
Burgemeester

 

Alain Lefebvre
Schepen van Stedenbouw en Leefmilieu

 

 

Lees verder wat het ontwerp-RPA precies inhoudt

 

Geeft u graag uw mening over het RPA?