En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van vertegenwoordigers van de gemeente

De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117;
Gelet op de Brusselse Huisvestingscode, artikel 56;
Gezien de statuten van de vennootschap;
Overwegende dat de gemeenteraad de vertegenwoordigers van de gemeente in de raad van bestuur van de onderneming moet benoemen;
Rekening houdend met het volgende:
Op 11.03.2019 deelt En Bord de Soignes scrl ons mee dat wij onze vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur kunnen vernieuwen.
Zes vertegenwoordigers van de gemeente Oudergem maken deel uit van de raad van bestuur van de onderneming met stemrecht. Deze vertegenwoordigers worden gekozen door de Gemeenteraad.
De volgende personen zijn kandidaten voor de functie van vertegenwoordiger:
Lijst 1
 • Mevrouw Christine Bogaert, René Stevenslaan 13, 1160 Oudergem, geboren op 04.01.1963
 • De Heer André Decourrière, Mispelaarsstraat 41, 1160 Oudergem, geboren op 02.03.1954
 • De Heer Pierre Yves Herzl, Sloordelle 58, 1160 Oudergem, geboren op 17.10.1967
 • Mevrouw Vincianne Lerate, Mulderslaan 117b, 1160 Oudergem, geboren op 19.01.1967
 • De Heer Matthieu Pillois, Paradijsvogelslaan 2, 1160 Oudergem, geboren op 13.02.1988
 • De Heer Marc Vandame, Vorstlaan 103, 1160 Oudergem, geboren op 13.07.1959
De kandidaten voor de functies van bestuurder zijn allen afkomstig van de politieke partijen vertegenwoordigd op het Schepencollege. Politieke partijen die niet vertegenwoordigd zijn in het college kunnen dus een lijst van twee kandidaten indienen om de gemeente Oudergem in de raad van bestuur te vertegenwoordigen. In tegenstelling tot de zes vorige vertegenwoordigers hebben zij geen beraadslagende stem, maar een adviserende stem.
De vertegenwoordigers met een adviserende stem worden gekozen door de Algemene Vergadering van En Bord de Soignes bvba overeenkomstig de bepalingen van artikel 56 van de Brusselse Huisvestingscode.
De volgende personen zijn kandidaten:
Lijst 1
 • Mevrouw Vanessa Rigodanzo, Josse Smetslaan 45, 1160 Oudergem, geboren op 23.12.1978
 • Mevrouw Florence Lepoivre, Volckericksquare 18, 1170 Watermael-Boitsfort, geboren op 25.02.1975
BESLUIT
 • de zes (6) vertegenwoordigers van de gemeente Oudergem aan te stellen om zitting te nemen in de raad van bestuur van de vennootschap met stemrecht:
  • Mevrouw Christine Bogaert
  • De Heer André Decourrière
  • De Heer Pierre Yves Herzl
  • Mevrouw Vincianne Lerate
  • De Heer Matthieu Pillois
  • De Heer Marc Vandame
 • twee (2) kandidaten van de gemeentelijke oppositie voor te dragen als adviseur in de raad van bestuur van het bedrijf:
  • Mevrouw Vanessa Rigodanzo
  • Mevrouw Florence Lepoivre
Deze beraadslaging zal aan En Bord de Soignes scrl en de belanghebbenden worden toegezonden.