Gemeenteraad - 02.06.2022 - Uitzending

Uitzending

 

 

Documenten

 

Andere

 

Dagorde

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022 - Goedkeuring (toelichtingsnota)
 2. Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure. (toelichtingsnota)
 3. Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW (toelichtingsnota)
 4. Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan andere ambtenaren (toelichtingsnota)
 5. BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 14.06.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 14.06.2022 (toelichtingsnota)
 6. VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder (toelichtingsnota)
 7. Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2021 - Rekening (toelichtingsnota)
 8. Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2023 (toelichtingsnota)
 9. Triomf Project : Oprichting van een gedeeltelijk CASCO openbaar gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen - Goedkeuring van het bestek n° JUR 5-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ; goedkeuring van de begrotingswijziging ; goedkeuring van de plaatsingsprocedure en aanduiding van de afgevaardigde ambtenaar ; (toelichtingsnota)
 10. Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren (toelichtingsnota)
 11. "Bruxelles fait son cinéma" – 05.07.2022 – Overeenkomst met « Liberation Films » - Goedkeuring (toelichtingsnota)
 12. Uitbetaling der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022. (toelichtingsnota)
 13. Subsidie Overeenkomst 2021 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie. (toelichtingsnota)
 14. Bijstelling van de overeenkomst tussen « OXFAM » en de gemeente Oudergem betreffende het plaatsen van kledingcontainers op het grondgebied van de gemeente Oudergem (toelichtingsnota)
 15. Aanduiding van de leden van de Onafhankelijke Commissie met het oog op de toewijzing van woningen (toelichtingsnota)
 16. Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : Daling van de gewestelijke subsidie aan de preventiedienst (toelichtingsnota)
 17. Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI) : Regionale subsidie voor huisvesting van Oekraïners (toelichtingsnota)
 18. Mondelinge vraag van Martine Maelschalck en Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de toestand van de straten in de wijk Bassem (toelichtingsnota)