Gemeenteraad - 24.02.2022

De dossiers van de zitting

002/24.02.2022/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022 - Goedkeuring

002/24.02.2022/A/0002 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/24.02.2022/A/0003 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/24.02.2022/A/0004 - Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan andere ambtenaren

002/24.02.2022/A/0005 - VZW Senioren Oudergem - samenstelling

002/24.02.2022/A/0006 - Aanstelling van ambtenaren in hoedanigheid van waarnemende gemeentesecretaris

002/24.02.2022/A/0007 - Toetreding tot de aankoopcentrale van Net Brussel voor de aankoop van elektrische afvalzuigers

002/24.02.2022/A/0008 - Toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga voor de begeleiding van de lokale en gewestelijke openbare besturen met het oog op de energetische renovatie van gebouwen of de implementatie van installaties voor de productie van groene stroom (Programma RenoClick)

002/24.02.2022/A/0009 - Gewestelijk parkeerbeleid - tariefbepaling - advies van de gemeenteraad

002/24.02.2022/A/0010 - Project Cairgo Bike. Goedkeuring van de overeenkomst.

002/24.02.2022/A/0011 - Huishoudelijk reglement voor de petanquebaan gelegen op Oude Molenstraat 21-25 en zijn directe omgeving

002/24.02.2022/A/0012 - Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2021 - Rekening

002/24.02.2022/A/0013 - Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2022.

002/24.02.2022/A/0014 - Bijakte bij de bezettingsovereenkomst tussen de vzw Le Grès en de Regie voor Grondbeleid betreffende de terbeschikkingstelling van een handelsruimte gelegen te 1160 Oudergem, Steenweg op Waver 1688

002/24.02.2022/A/0015 - Deelname aan de gecentraliseerde inkoop van collecties via de door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gerealiseerde raamovereenkomst

002/24.02.2022/A/0016 - Akte van kosteloze overdracht van een deel van het voetpad langs de achteruitbouwstrook Jacques Bassemstraat 1-7

002/24.02.2022/A/0017 - Wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de bevorderingvan de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak

002/24.02.2022/A/0018 - International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2021 - Rekening

002/24.02.2022/A/0019 - International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2022 - Herzien begroting

002/24.02.2022/A/0020 - Gemeentepersoneel : Wijziging van het kader van het administratief en technisch personeel

002/24.02.2022/A/0021 - Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 11 - uurrooster van het personnel bij de sportcentra

002/24.02.2022/A/0022 - Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de opening door het Samusocial van een opvangcentrum voor gezinnen zonder woning

002/24.02.2022/A/0023 - Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over scooters met zelfbediening

002/24.02.2022/A/0024 - Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het algemene recht van voorkoop

002/24.02.2022/A/0025 - Mondelinge vraag van mevrouwen Marie-Pierre Bauwens et Pauline Vermeiren (ECOLO-GROEN): luchtkwaliteit rond scholen in Oudergem