Bestuur & Politiek

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2019 - Begroting

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten ;
Gezien de gemeente Oudergem deel uitmaakt van de omschrijving van de International Protestant Church of Brussels en zij door dit feit geroepen is haar advies uit te brengen betreffende de begroting 2019 van deze instelling op 25 augustus 2018;
Gezien de begroting voor het dienstjaar 2019 zich in evenwicht voorstel met 70.890,46 € in ontvangsten en in uitgaven, met een gemeentelijke tussenkomst van 45.890,46 €. De tussenkomst tussen Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en Ukkel moet verdeeld worden - respectievelijk 23,26 % (10.674,12 €), 18,13 % (8.319,94 €) en 58,61 % (26.896,40 €).
Overwegende dat de gemeente Oudergem weigert om zich te belasten, zelfs gedeeltelijk, met de gewone uitgave van 25.000,00 €, voor de verandering van de pastoor. Deze uitgave dekt de kosten voor de overplaatsing van de pastoor, zijn vrouw en zijn persoonlijke bezittingen in de Verenigde Staten, alsook de verhuis van zijn plaatsvervanger van de Verenigde Staten naar België;
Beslist
een ongunstig advies uit te brengen in verband met de begroting van het dienstjaar 2019 van de International Protestant Church of Brussels.
Onderhavige beraadslaging in vijf exemplaren, zal overgemaakt worden aan De Heer  Minister President belast met het toezicht op de lokale besturen.