Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): geplande maatregelen in perioden met hoge temperaturen

Geachte mevrouw de burgemeester, dames en heren schepenen,
Geachte collega’s,
Het Koninklijk Meteorologisch Instituut kondigt vanaf 24 juni een hittegolf aan. Deze hoge temperaturen zijn bijzonder afmattend voor de gemeentearbeiders die buiten aan het werk zijn en ook voor het administratief personeel dat werkt in ruimten zonder ventilatie of airconditioning.
De gemeentesecretaris heeft op deze situatie geanticipeerd door aan te kondigen dat er vanaf dinsdag 25 juni wordt overgegaan op het zomerrooster.
Worden er buiten deze roosteraanpassing nog andere specifieke maatregelen genomen (bijvoorbeeld water aanbieden aan het personeel buiten, lichtere apparatuur, aanpassen van uit te voeren werkzaamheden, installeren van ventilatoren…)?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid voor PS
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester,
Het antwoord is JA. Er bestaat een hitteplan dat ter beschikking wordt gesteld van alle werknemers en dat wordt gevolgd wanneer de situatie zich voordoet en in het bijzonder om uw vragen te beantwoorden:
  • Zorgen voor goede hydratatie van het personeel: aanbieden van water of aanwezigheid van watertappunten. Flessen water zijn beschikbaar voor het personeel van het departement Wegeniswerken, waterfonteinen zijn voorhanden voor het administratief personeel. Het personeel van het departement Wegeniswerken gaat tijdens de lunchpauze naar binnen en kan zich dan opnieuw bevoorraden.
  • Aangepaste kleding: hoofdbescherming: dragen van een aangepast hoofddeksel. Het personeel van het departement Wegeniswerken beschikt over zomerwerkkleding (lichter materiaal) en winterwerkkleding.
  • Bescherming van de huid (voornamelijk voor werknemers die de hele dag buiten aan de slag zijn): gebruik van zonnecrème op de blootgestelde lichaamsdelen. Zonnebrandcrèmes en crèmes tegen insectenbeten bevinden zich in de verbanddozen.
  • Ter beschikking stellen van ventilatoren in geval van objectief aangetoonde behoeften.
De hiërarchische lijn zorgt voor aanpassing van de opdrachten en van de tools die moeten worden gebruikt.
De dienst Economaat is belast met het beheer van de aankopen en de voorraden van ventilatoren.