Intrekking van het gemeentelijk reglement betreffende de bezetting van beveiligde fietsboxen.

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117;
Gelet op het Gemeentelijk reglement betreffende de bezetting van beveiligde fietsboxen van 28 september 2015;
Overwegende hetgeen volgt:
De Gemeenteraad draagt aan parking.brussels, per overeenkomst, de bevoegdheid voor de volgende missies over:
  • Beheer en onderhoud van de parkeerinrichtingen voor fietsen van lange duur op en buiten de openbare weg;
  • Beheer van de plaatsaanvragen;
  • Beheer van de abonnementen;
  • Beheer van de betalingen;
  • Controle van het gebruik van de plaatsen;
  • Administratief beheer;
  • Toegang tot de gegevens;
Dit maakt het gemeentelijk reglement van 28 september 2015, betreffende de bezetting van de beveiligde Vélobox, overbodig;
Overwegende dat het dus dienstig is deze in te trekken
BESLIST
Om het gemeentelijk reglement van 28 september 2015, betreffende de bezetting van de beveiligde Vélobox, in te trekken.