Inventaris van het Brusselse culturele erfgoed - Partnershipovereenkomst tussen het Brussels HoofdstedelijkGewest en de gemeente Oudergem

DE RAAD, 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, artikel 117 ;
Gezien de ordonnantie van 19 july 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
BESLIST
de Partnershipovereenkomst tussen het Brussels HoofdstedelijkGewest en de gemeente Oudergem betreffende het Inventaris van het Brusselse culturele erfgoed  goed te keuren
de Burgemeester et de Gemeentesecretaris van zijn ondertekening te belasten.