Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2018 - Rekening

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der eerediensten;
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand afgesloten op 5 november 2019;
Beslist
een gunstig advies uit te brengen in verband met de rekening van het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Onderhavige beraadslaging, in zevenvoud, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk belast met Plaatselijke Besturen.