Bestuur & Politiek

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2019 - Begroting - Ongunstig advies

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand afgesloten op 15 november 2018;
Overwegende dat de raad van beheer van de Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand een financiële tussenkomst van 5.020,04 € vraagt die ten laste genomen moet worden door de gemeente in verhouding met het aantal gelovigen die er gehuisvest zijn;
Gezien dat 2.000 gelovigen in onze gemeente wonen en 4.000 in de gemeente van Watermaal-Bosvoorde, en dat het aandeel als volgt samengesteld worden:
            Oudergem:                            5.020,04 € x 2000/6000 = 1.673,68 €
            Watermaal-Bosvoorde:         5.020,04 € x 4000/6000 = 3.346,36 €
Overwegende dat deze begroting dusdanig gewijzigd in evenwicht sluit;
Beslist
een gunstig advies uit te brengen in verband met de begroting van het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Onderhavige beraadslaging, in zevenvoud, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk belast met Plaatselijke Besturen.