Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2020 - Begroting

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2020 van de Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand afgesloten op 2 december 2019;
Overwegende dat de raad van beheer van de Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand een financiële tussenkomst van 693,11 € vraagt die ten laste genomen moet worden door de gemeente in verhouding met het aantal gelovigen die er gehuisvest zijn;
Gezien dat 2.000 gelovigen in onze gemeente wonen en 4.000 in de gemeente van Watermaal-Bosvoorde, en dat het aandeel als volgt samengesteld worden:
  • Oudergem:  693,11 € x 2000/6000 = 231,08 €
  • Watermaal-Bosvoorde: 693,11 € x 4000/6000 = 432,03 €
Overwegende dat deze begroting dusdanig gewijzigd in evenwicht sluit;
Beslist
een ongunstig advies uit te brengen in verband met de begroting van het dienstjaar 2020 van de Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Onderhavige beraadslaging, in zevenvoud, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk belast met Plaatselijke Besturen.