Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2022 - Begroting

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gezien de gemeente Oudergem deel uitmaakt van de omschrijving van de Kerkfabriek Sint-Juliaan en zij door dit feit geroepen is haar advies uit te brengen betreffende de begroting 2022 van deze instelling op 26 mei 2021 ;
Gezien de begroting voor het dienstjaar 2022 een mali van 40.692,00 € vertoont, dat dit mali tussen Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe moet verdeeld worden - respectievelijk 85,41 % (34.755,04 €)  en 14,59 % (5.936,96 €);
Beslist
een gunstig advies uit te brengen voor de begroting van het dienstjaar 2022 van de Kerkfabriek Sint-Juliaan.
Onderhavige beraadslaging in vijfvoud, zal overgemaakt worden aan de Heer de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.