Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2020 - Begroting

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gezien de gemeente Oudergem deel uitmaakt van de omschrijving van de Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle en zij door dit feit geroepen is haar advies uit te brengen betreffende de begroting van deze instelling op 6 oktober 2019 ;
Gezien de begroting voor het dienstjaar 2020 een mali van 0,96 € vertoont, met 22.863,17 € in ontvangsten en 22.864,13 € in uitgaven, met een gemeentelijke tussenkomst van 8.650,00 € overeenkomstig de artikelen 92 en 94 van de Keizerlijk Decreet van 30 december 1809 betreffende de Kerkfabrieken en het artikel 255-9° van de nieuwe gemeentewet;
Beslist
een gunstig advies uit te brengen voor de begroting van het dienstjaar 2020 van de Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle.
Onderhavige beraadslaging in vijfvoud, zal overgemaakt worden aan de Heer de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.