Bestuur & Politiek

Luchtverkeer boven Brussel : Federale staat weer veroordeeld

De zoveelste aflevering in het dossier van het overmatig overvliegen van Brussel.

Na een gemeenschappelijk optreden van het gewest, buurtverenigingen en verschillende gemeenten, waaronder Oudergem, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel de federale regering opgedragen om tegen 3 juni e.k. een effectenstudie uit te voeren. Bij gebreke hiervan wordt een dwangsom van 300.000 euro per maand vertraging opgelegd.

" Deze studie werd in 2017 reeds via gerechtelijke weg geëist, maar er gebeurde niets ", stelt de titelvoerend burgemeester en de oorspronkelijke auteur van de geluidsverordening waarop de uitspraak van de rechtbank stoelt. " De afwachtende houding van de federale overheid in dit dossier druist in tegen de veiligheid en gezondheid van de Oudergemnaars. Daarom wijken we niet en blijven we desnoods via gerechtelijke weg druk uitoefenen. "

Deze (slechte) soap gaat dus verder …

 

De Oudergemnaar 107 (Juni-Juli 2019)