Vliegtuigen boven Brussel

Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI): Energiecrisis en koopkracht

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over de hinder van overvliegende vliegtuigen rond de luchthaven Brussel-Nationaal

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de overlast veroorzaakt door het vliegverkeer rond de luchthaven Brussel-Nationaal

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Luchtverkeer boven Brussel : Federale staat weer veroordeeld

De zoveelste aflevering in het dossier van het overmatig overvliegen van Brussel.

Meer

Te vaak Brussel overvliegen : een nieuwe overwinning

De federale staat heeft 4 maanden om de regels voor de vliegroutes aan te passen op straffe van een dwangsom van € 100.000 per week. Ze is ook veroordeeld om binnen de 12 maanden een effectstudie uit te voeren omtrent de activiteiten van de luchthaven van Zaventem.

Meer

Vliegtuigen: was het maar al 2 april !

Op 19 februari jongstleden publiceerde Belgocontrol de zogenoemde AIP’s (Aeronautical Information Publication), d.i. de technische informatie aangaande de routes die op 2 april eerstkomend van kracht worden. Het is het einde van het ”spreidingsplan” en de terugkeer naar de vroegere situatie. Dat is evenwel beslist niet het einde van de soap geschreven door de federale overheid aangezien bezwaren tegen de “nieuwe oude routes” worden aangekondigd.

Meer

Vliegtuigen: nog wat geduld

1 november moest de laatste dag van de fameuze “brede bocht naar links” worden. Toch zullen we nog enkele weken moeten wachten op de volledige toepassing van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg omdat Belgacontrol zijn tijd neemt om het moratorium uit te voeren.

Meer

Vliegtuigen boven Brussel

Alle documenten

Meer