Verlenging van de vergunning van Brussels Airport: standaardbrief

Brussels Airport heeft bij het Vlaams Gewest een aanvraag ingediend om zijn milieuvergunning te verlengen.

Naar aanleiding van dit verzoek is een openbaar onderzoek ingesteld. Je kunt je klachten indienen tot 8 januari 2024.

Deze vergunning bepaalt niet de route van de vliegroutes, maar wel het aantal vluchten, de dienstregeling en het type vliegtuig dat is toegestaan.

Als je officieel wilt reageren, kun je het volgende doen:

 • Je kunt de vergunningsaanvraag raadplegen en je klachten online indienen via het platform "Omgevingsloket" (dossier nr. 2022106386).
 • Of stuur je klachten op per post: om het je gemakkelijk te maken, hebben we een standaardbrief opgesteld met de belangrijkste verzoeken van de gemeente Oudergem, waaronder het stopzetten van de nachtvluchten. Deze brief moet vóór 8 januari 2024 gedateerd, ondertekend en met je volledige naam en adres naar de gemeente Zaventem gestuurd worden.

De standaardbrief downloaden

Inhoud van de standaardbrief

Betreft: Opmerkingen en bezwaren in het kader van het openbaar onderzoek naar de hernieuwing van de milieuvergunning voor de luchthaven Brussel-Nationaal (dossier nr. 2022106386)

Geachte mevrouw, heer,

Als burger van de gemeente Oudergem wil ik deze klacht indienen in het kader van het openbaar onderzoek naar de hernieuwing van de milieuvergunning voor de luchthaven Brussel-Nationaal.

 1. De talrijke vonnissen en arresten waarin talrijke schendingen van de geluidsnormen, de huidige milieuvergunningsvoorwaarden en het recht op gezondheid worden vastgesteld, worden niet nageleefd, wat een ernstige bedreiging vormt voor de rechtsstaat.
 2. Jarenlang hebben we te maken gehad met vliegtuiglawaai, vooral 's nachts, ondanks de aanbevelingen van de WHO uit 2018 die opriepen tot passende maatregelen om het lawaai te beperken wanneer de geluidsniveaus de wettelijke normen overschrijden.

De luchthavenuitbater moet rekening houden met deze aanbevelingen.

Daarom verzoek ik u, als autoriteit die de vergunningsaanvraag behandelt, de volgende uitbatingsvoorwaarden op te leggen:

 • Nachtvluchten verbieden;
 • De nachtperiode in overeenstemming brengen met de internationale normen en deze uitbreiden tot de periode tussen 22.00 en 7.00 uur (in plaats van 23.00 - 6.00 uur);
 • Het aantal luchtbewegingen verminderen of op z'n minst gelijk houden met het huidige niveau;
 • De geluidsnormen respecteren zoals bepaald door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer;
 • Een lage-emissiezone invoeren in de lucht, zodat alleen geluidsarme en, op termijn, koolstofarme vliegtuigen gebruik kunnen maken van de luchthaven;
 • Toezicht houden op de naleving van de vergunningsvoorwaarden en een systeem van financiële sancties invoeren voor niet-naleving;
 • Het publiek informeren door jaarlijkse studies uit te voeren en samen te werken met de drie gewesten.

Bedankt voor uw aandacht voor mijn klacht.

 

 

Wij nodigen u uit om parallel uw reactie ook te versturen naar het volgende e-mailadres : airport@leefmilieu.brussels, opdat uw reacties zullen toegevoegd worden aan het advies van het Brussels Gewest, wat het Gewest ook de mogelijkheid geeft om een register bij te houden van de opmerkingen van de Brusselaars.