Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
 1. Besluit van de Bourgmestre van 31 maart 2020 betreffende de missies van de door de griffier van de burgerlijke stand aangewezen arts in het kader van de verificatie van de overlijdens
 2. Besluit van Burgemeester dat de begrafenis van een persoon gestorven op het gemeentelijk grondgebied in het belang van de volksgezondheid beveelt
 3. Besluit van Burgemeester dat de begrafenis van een persoon gestorven op het gemeentelijk grondgebied in het belang van de volksgezondheid beveelt
 4. Besluit Politie van de burgemeester van 7 april 2020 waarbij een grote koelcel in het Sportcentrum van het Zoniënwoud, Waversesteenweg 2057 in 1160 Brussel wordt gevorderd om tegemoet te komen aan de behoeften van de dienst "Bevolking - Burgerlijke Stand - Begraafplaats" van de gemeente Oudergem naar aanleiding van de COVID-19-epidemie.
 5. Besluit van Burgemeester dat de begrafenis van een persoon gestorven op het gemeentelijk grondgebied in het belang van de volksgezondheid beveelt
 6. Besluit van Burgemeester dat de begrafenis van een persoon gestorven op het gemeentelijk grondgebied in het belang van de volksgezondheid beveelt
 7. Vergunning van de beheerder : B1-254157
 8. Vergunning van de beheerder : B1-246366
 9. Vergunning van de beheerder : B1-239397
 10. Vergunning van de beheerder : B1-231757
 11. Vergunning van de beheerder : B1-255636
 12. Vergunning van de beheerder : B1-256293
 13. Vergunning van de beheerder : B1-257038
 14. Vergunning van de beheerder : B1-173540
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.