Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
  1. Besluit van Burgemeester dat de begrafenis van een persoon gestorven op het gemeentelijk grondgebied in het belang van de volksgezondheid beveelt
  2. Besluit van Burgemeester waarbij toestemming wordt verleend voor de voorstelling "circus op het balkon" op zaterdag 8 mei 2021 van 17.00 tot 19.00 uur. Het evenement vindt plaats aan de voet van het gebouw gelegen aan de Van Horenbeecklaan 41 in 1160 Brussel
  3. Besluit van de Burgemeester houdende toestemming voor de tijdelijke aanleg van een terras voor het restaurant "La Pizza"
  4. Besluit van de Burgemeester houdende toestemming voor de tijdelijke installatie van een terras voor het etablissement Gourmandises
  5. Besluit van de Burgemeester houdende toestemming voor de tijdelijke inrichting van het terras van het café Le Bienvenu
  6. Besluit van de Burgemeester houdende toestemming voor de tijdelijke inrichting van het terras van het café Le Break te Oudergem
  7. Besluit van de Burgemeester houdende toestemming voor de tijdelijke installatie van een terras voor het etablissement "La Sœur du Patron"
  8. Besluit van de burgemeester houdende toestemming voor de Aperoslaan voor het Cultureel Centrum
  9. Besluit van de Burgemeester toestemmende de organisatie van de kermes vancentrum van 9 tot 20 juni 2021
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.