Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
  1. Besluit van de Burgemeester toestemmende de Nacht van de Duisternis in het Rood Klooster
  2. Besluit van de Burgemeester toestemmende de organisatie van de kermes van het centrum van 15 tot 24 november 2019
  3. Besluit van de Burgmeester bettreffende een plaats van een specifieke verkeersignalisatie in de omgeving van het Gemeentelijk Sportcentrum en het Sportcentrum van het Zoniënwoud
  4. Besluit van de burgemeester die de doorloop op Oudergem van de achtste editie van het lopen Adeps  op 2 februari 2020 toelaat
  5. Besluit van de burgmeester die de actie van promotie en bewustmaking  gedurende  het jaar 2019 voor de vzw 1 2 3 action toelaat
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.