Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
  1. Vergunning van de beheerder : B1-245472
  2. Vergunning van de beheerder : AH/SD/DG/2020/001
  3. Vergunning van de beheerder : B1-246497
  4. Vergunning van de beheerder : B1-245636
  5. Vergunning van de beheerder : B1-247093
  6. Vergunning van de beheerder : B1-246404
  7. Vergunning van de beheerder : B1-225890
  8. Vergunning van de beheerder : B1-183305
  9. Vergunning van de beheerder : Arrêté BW2020-001
  10. Vergunning van de beheerder : B1-145803
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.