Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
 • #002/01.12.2020/B/0004# - Aankoop van uitleenmateriaal - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/01.12.2020/B/0005# - Aankoop van Totems voor de omgeving van scholen - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de opdrachtnemer.
 • #002/01.12.2020/B/0013# - Dringende herstelling van de grijpkraan HIAB - Opdracht met beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer
 • #002/01.12.2020/B/0017# - Aankoop van computerapparatuur 2020 voor Franstalige bibliotheken - onderhandelingsprocedure op eenvoudige factuur aanvaard - aanwijzing van leveranciers
 • #002/01.12.2020/B/0019# - Burgerparticipatie - Ontwikkeling en implementatie van het digitale participatieplatform - Overeenkomst voor de vernieuwing van de markt en de vastlegging van de kosten
 • #002/01.12.2020/B/0040# - Architectuurstudie voor de afbraak van de oude ingang van de Logis, de ontwikkeling van een wegontsluiting via de Dorpelingenstraat en het verkrijgen van de nodige vergunningen om een natuurlijk ventilatiesysteem te implementeren. - Onderhoudscontract via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking- Aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/01.12.2020/B/0042# - Aankoop van t-shirts voor de evenementen in Oudergem - Laagwaardige leveringsopdracht per geaccepteerde factuur – Toekenning
 • #002/01.12.2020/B/0049# - Bekabeling informatica (werken en materiaal) in de verschillende scholen - Lijst van aan te kopen materiaal - aanduiding van opdachtgever.
 • #002/01.12.2020/B/0055# - Levering van diverse producten (alu, huishoudfolie, vaatwasmiddelen) voor de gemeentelijke kinderkribbes voor een periode van 12 maanden.- Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/08.12.2020/B/0021# - Postershouders 2m2 - Aanbesteding via onderhandelingsprocedure zonder reclame - Toekenning
 • #002/08.12.2020/B/0042# - Begrafenis van behoeftige personen - Diensten aan toonder op de begraafplaats - Overbrenging van personen die op de openbare weg op het gemeentelijk grondgebied zijn overleden en van behoeftige personen - Klein contract - Goedkeuring van de uitgaven - Aanwijzing van de te raadplegen ondernemingen
 • #002/08.12.2020/B/0043# - Levering van een hoge kast met gordijnen voor het opbergen van hangmappen voor de Dienst Vreemdelingen - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de opdracht en van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/08.12.2020/B/0045# - Ticketing Project - Installatie van extra schermen en aankoop van een ticketprinter. Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Goedkeuring van de dokumenten van de opdracht.
 • #002/08.12.2020/B/0048# - Aankoop van een vrijstaand tennisnet voor het Sportcentrum - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/08.12.2020/B/0052# - Schoolcentrum "Souverain" - Aankoop van een oefenmat - overheidsopdracht van beperkte waarde
 • #002/08.12.2020/B/0055# - Team Building voor het team van de Gemeentelijke kinderopvangplaats "les Oursons"
 • #002/08.12.2020/B/0056# - Aankoop van meubilair voor de preventiedienst. - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Toepassing van artikelen 234 van de nieuwe gemeentewet. - Aanduiding van de aannemer.
 • #002/08.12.2020/B/0065# - Aankoop van WIFI access points - uitbreiding - Onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur te kiezen - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te consulteren firma's - Aanduiding van de opdrachtgever.
 • #002/08.12.2020/B/0089# - Overheidsopdracht voor diensten van een coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk en tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk betreffende de grondige renovatie van het gemeentebestuur - Vaststelling van de voorwaarden van de overheidsopdracht en van de lijst van inschrijvers
 • #002/08.12.2020/B/0108# - Vervanging van twee "groenestroomcertificaten"-meters bij de "cs du Souverain" en "Gymnasium" - Opdracht met beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer
 • #002/15.12.2020/B/0010# - Het verplaatsen van het kleine orgel in de Sint-Annakerk - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/15.12.2020/B/0012# - Levering en plaatsing van een veertoestel in de speeltuin "square Van Lindt"- Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/15.12.2020/B/0017# - Herstelling van de vrachtwagen n°10 - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/15.12.2020/B/0018# - Studie voor het conform stellen van het hele gebouw / Renovatie en modernisatie van het gebouw - Jeugdhuis - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/15.12.2020/B/0038# - Buitenschoolse activiteiten - Klimcursus op woensdagmiddag - Kleine overheidsopdracht afgesloten met een geaccepteerde factuur - periode van 1 januari tot 31 december 2021 - Aanwijzing van de dienstverlener.
 • #002/15.12.2020/B/0039# - Buitenschoolse activiteiten - Judolessen op woensdagmiddag - Kleine overheidsopdracht afgesloten met een geaccepteerde factuur - periode van 1 januari tot 31 december 2021 - Aanwijzing van de dienstverlener.
 • #002/15.12.2020/B/0040# - Buitenschoolse activiteiten - Zwemlessen op woensdagmiddag - Kleine openbare aanbesteding afgesloten met een geaccepteerde factuur - periode van 1 januari tot 31 december 2021 - Aanwijzing van de dienstverlener.
 • #002/15.12.2020/B/0041# - Buitenschoolse activiteiten - Verblijf in expatriëringsklassen voor het jaar 2021 - Openbare wandeling via een onderhandelingsprocedure zonder reclame - Aanwijzing van de dienstverlener.
 • #002/15.12.2020/B/0042# - Buitenschoolse activiteiten - Verblijf in taallessen voor het jaar 2021 - Openbare wandeling via een onderhandelingsprocedure zonder reclame - Aanwijzing van de dienstverlener.
 • #002/15.12.2020/B/0043# - Buitenschoolse activiteiten - Verblijf in natuurklassen voor het jaar 2021 - Openbare wandeling via onderhandelingsprocedure zonder reclame - Aanwijzing van de dienstverlener.
 • #002/15.12.2020/B/0044# - Buitenschoolse activiteiten - Verblijf in natuurklassen voor het jaar 2021 - Overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Aanwijzing van de dienstverlener.
 • #002/15.12.2020/B/0045# - Buitenschoolse activiteiten - Verblijf in sportklassen voor het jaar 2021 - Overheidsopdracht via een onderhandelingsprocedure zonder reclame - Aanwijzing van de dienstverlener.
 • #002/15.12.2020/B/0046# - Buitenschoolse activiteiten - Verblijf in sportklassen voor het jaar 2021 - Overheidsopdracht via een onderhandelingsprocedure zonder reclame - Aanwijzing van de dienstverlener.
 • #002/15.12.2020/B/0047# - schoolcentrum "Blankedelle" - aankoop van Montessorimateriaal - overheidsopdracht van beperkte waarde
 • #002/15.12.2020/B/0079# - Gemeentelijke kribben - software voor registratie en beheer van kinderdagverblijven - opdracht van onderhandelings procedure zonder bekendmaking - instelvoorwaade
 • #002/15.12.2020/B/0092# - Aankoop van meubilair voor de preventiedienst. - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Toepassing van artikelen 234 van de nieuwe gemeentewet. - Aanduiding van de aannemer.
 • #002/15.12.2020/B/0115# - Aankoop van rekonderdelen bij firma SCHULZ/Eurobib/Benelux aan de voorgestelde prijs van € 1.012,53 (incl. BTW, levering en montage) via artikel 7672/74451.2020.
 • #002/22.12.2020/B/0011# - Aankoop van een stalen geëmailleerde bedieningspaneel voor de openbare ruimte - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/22.12.2020/B/0066# - Aankoop van interphonie-videofonie-apparatuur voor het Preventiehuis : overheidsopdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de opdrachtnemer
 • #002/22.12.2020/B/0071# - Aankoop van opbergkoffer voor terras Bibliotheek Hertoginnedal
 • #002/22.12.2020/B/0076# - Aankoop materiaal voor de constructie van een erfgoedkast voor het erfgoedproject.
 • #002/05.01.2021/B/0039# - Gebouw gelegen 1169 Waversesteenweg. Vervanging van een ketel. Overheidsopdracht van beperkte waarde.
 • #002/05.01.2021/B/0043# - Gebouw gelegen 56 Triomflaan. Vervanging van 3 ramen. Overheidsopdracht van beperkte waarde.
 • #002/05.01.2021/B/0044# - Gebouw gelegen 59 Triomflaan. Vervanging van 3 ramen. Overheidsopdracht van beperkte waarde.
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 139.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.