Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
 • #002/12.01.2021/B/0011# - Aankoop van vuilniszakken - Overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave en van het bijzonder lastenboek - Aanduiding van de te raadplegen firma's
 • #002/12.01.2021/B/0018# - Vervanging van de voordeur van de "IAPS" en de ramen in de computer zaal en de blauwe zaal - Opdracht met beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's
 • #002/12.01.2021/B/0034# - PARASCOLARISCHE ACTIVITEITEN: Aankoop van brood voor buitencentra - Gunning van het contract voor 2021 - aanwijzing van de dienstverlener. Uitstel van 15/12/2020.
 • #002/12.01.2021/B/0073# - Gunning van een opdracht via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Receptie 2021 - Broodjesbakjes
 • #002/12.01.2021/B/0096# - Levering van rode wijn, rosé wijn, schuimwijn voor de recepties van het Gemeentebestuur voor de dienstjaar 2021 - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/12.01.2021/B/0119# - Evaluatie van de kwaliteitsdienstverlening aan de burgers - gunning van een overheidsopdracht van beperkte waarde
 • #002/19.01.2021/B/0016# - Aankoop van hondenpoepzakken - - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/19.01.2021/B/0019# - Vervanging van de vensters op de "cs du Pré des Agneaux" - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's
 • #002/19.01.2021/B/0022# - Vervanging van een dempingsvloer op het erf van de "pavillon des Arums" - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's
 • #002/19.01.2021/B/0091# - Opdracht voor de diensten van PEB-adviseur voor de reconstructie van de lokalen voor schoolactiviteiten (Pavillon Collin) - Herlancering van de opdracht - Vaststelling van de gunningsvoorwaarden en de lijst van de inschrijvers die moeten worden geraadpleegd
 • #002/26.01.2021/B/0011# - Onderhoud en herstelling van de compressor van de dienst Wegenis - Opdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/26.01.2021/B/0015# - Onderhoud van het branddetectiesysteem van cs du Blankedelle - Contract voor een klein bedrag op aanvaarde factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanwijzing van de gekozen inschrijver
 • #002/26.01.2021/B/0016# - Onderhoud van het branddetectiesysteem van het stadhuis - Overeenkomst voor een klein bedrag op basis van een aanvaarde factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanwijzing van de winnende inschrijver
 • #002/26.01.2021/B/0018# - Aankoop van hout - Gemeenschappelijke opdracht - Overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave en het bijzonder lastenboek - Aanduiding van de te raadplegen firma's
 • #002/26.01.2021/B/0026# - Herstelling van de waterinfiltratie ter hoogte van het dak van de loods van de Groendienst - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/26.01.2021/B/0062# - Geschenken voor decoratie - Gunning van de opdracht voor de jaren 2021 - 2022 - 2023
 • #002/26.01.2021/B/0075# - Gebouw 41 Boulevard du Triomphe. Evacuatie van grote spullen, schoonmaken van een appartement. Een goedkoop werkcontract.
 • #002/26.01.2021/B/0077# - Renovatie van het gebouw 87 Kouterlaan . Openbare procedure . Gunning van de opdracht.
 • #002/26.01.2021/B/0092# - Opdracht voor de studie en de architecturr van lokalen voor schoolactiviteiten (Pavillon Collin) - Bijkomende diensten - Duurzaam ontwerp
 • #002/02.02.2021/B/0008# - Aankoop van twee elektrische straatreinigers – Verbintenis aan de aankoopcentrale van het Agentschap Net Brussel – Goedkeuring van de uitgave – Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/02.02.2021/B/0064# - Gemeentelijke kribben "Les Poneys" - Aankoop van een vaatwasmachine - overheidsopdracht van beperkte waarde
 • #002/02.02.2021/B/0069# - Printemps de l'Emploi 2021: Uitvoering van een participatief evaluatie- en medebouwproces voor de Printemps de l'Emploi - Gunning van de opdracht via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
 • #002/02.02.2021/B/0076# - Levering van koffie, melk, suiker en vruchtensappen voor vergaderingen en recepties georganiseerd door de administratie gedurende een periode van 12 maanden - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 139.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.