Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
 • #002/20.04.2021/B/0011# - Aankoop van parasols voor de kribbe 'les Oursons" - Opdracht met beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's
 • #002/20.04.2021/B/0015# - Aankoop van vuilnisbakken in gelakt metaal - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Vastelling van de voorwaarden - goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek - Aanduiding van de firma’s
 • #002/20.04.2021/B/0017# - Ontwikkeling van de voortuin op de kribbe "les Chatons" - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's
 • #002/20.04.2021/B/0018# - Inrichtingswerken van de gemeentelijke begraafplaats met het zicht op nul pesticiden - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Vastelling van de voorwaarden - goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek - Aanduiding van de firma’s
 • #002/20.04.2021/B/0019# - Onderhoud en herstelling van de hogdrukreiniger van de gemeentelijke begraafplaats - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/20.04.2021/B/0020# - Opdracht voor het opstellen van een bestek voor de isolatie van de platte daken van het IAPS-gebouw en het Centre Scolaire du Souverain-gebouw
 • #002/20.04.2021/B/0023# - Wijziging van de begroting voor de uitvoering van gesubsidieerde ERU-investeringsprojecten
 • #002/20.04.2021/B/0019# - Onderhoud en herstelling van de hogdrukreiniger van de gemeentelijke begraafplaats - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/20.04.2021/B/0020# - Opdracht voor het opstellen van een bestek voor de isolatie van de platte daken van het IAPS-gebouw en het Centre Scolaire du Souverain-gebouw
 • #002/20.04.2021/B/0026# - Restauratie van de grafstenen van de oud-strijders van de gemeentelijke begraafplaats - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Vastelling van de voorwaarden - goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek - Aanduiding van de firma’s
 • #002/20.04.2021/B/0034# - Vervanging van brandblusapparatuur
 • #002/20.04.2021/B/0045# - Schoolcentrum Blankedelle - Aankoop van psychomotorisch materiaal - Contract met lage dollarwaarde op aanvaarde factuur.
 • #002/20.04.2021/B/0102# - Aanschaf van een groefmachine en een geschikte stofzuiger voor loodgieterswerkzaamheden. Opdracht voor levering van lage waarde. Aanwijzing van de winnende inschrijver.
 • #002/20.04.2021/B/0122# - Levering van diverse handschoenen voor eenmalig gebruik voor het gemeentebesuur gedurende 1 jaar - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de utgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/20.04.2021/B/0123# - Levering van virucidale desinfectiemiddelen afgeleid uit quaternair ammonium voor de desinfectie van de biometrische apparaten in de dienst Bevolking - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/20.04.2021/B/0124# - Aankoop van vuilniszakken voor het Gemeentebestuur in 2021 - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de opdracht en de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/27.04.2021/B/0009# - Het huren van voertuigentellers - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/27.04.2021/B/0060# - Installatie van een natuurlijk ventilatiesysteem met het oog op het beperken van de overhitting in de sportzalen – Opdracht voor werken door onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking – Goedkeuring van de uitgave – Vaststelling van de voorwaarden - Wijze van gunning – Goedkeuring van het bestek.
 • #002/27.04.2021/B/0083# - Gebouw gelegen 1-3 Paradijsvogellaan. Noodreparatie van de schoorsteen. Overheidsopdracht van beperkte waarde.
 • #002/27.04.2021/B/0086# - Gebouw gelegen 75 Triomflaan. Vervanging van 2 dakvensters. Overheidsopdracht van beperkte waarde.
 • #002/27.04.2021/B/0091# - Levering van reiniger en ontkalker voor sanitair voor de verschillende gebouwen van het gemeentebestuur - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/04.05.2021/B/0010# - Herstelling van de vrachtwagen n°43 - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/04.05.2021/B/0015# - "centre scolaire du Souverain" - aankoop buitenspelletjes - overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenome factuur
 • #002/04.05.2021/B/0060# - Opdracht voor een studie met het oog op de opstelling van een bestek en een begrotingsraming voor de renovatie van het HVAC-systeem in de petanquezaal van Sainte-Anne – Opdracht voor werken door onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking– Goedkeuring van de uitgave – Vaststelling van de voorwaarden - Wijze van gunning – Goedkeuring van het bestek.
 • #002/04.05.2021/B/0077# - Levering van kleine onderhoudsmaterieel - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de opdracht en van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/04.05.2021/B/0078# - Aankoop van virucidale covid-19 operatiemaskers - Maatregelen ter voorkoming van en bescherming tegen de verspreiding van covid-19 - Aanwijzing van de Belgische onderneming DELTRIAN INTERNATIONAL
NEEM AKTE:
 • van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 139.000€ exclusief btw geraand wordt;
 • van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.