Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
 • #002/08.06.2021/B/0004# - CSC 33-2021 - Invoering van een gewijzigde bouwvergunning voor Heldenlaan en Leemanslaan - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's
 • #002/08.06.2021/B/0017# - Facture Reprobel 2019 : demande de modification budgétaire
 • #002/08.06.2021/B/0025# - PARA-SCHOOL ACTIVITEITEN - Aankoop van drie opvouwbare tenten/tonnen - Contract met lage dollarwaarde op aanvaarde factuur.
 • #002/08.06.2021/B/0042# - Dierenwelzijn - Dienstverleningscontract voor een klein bedrag voor "het verstrekken van een premiumabonnement op de toepassing 'Dierenonderzoek' aan de bevolking van Audergemois en het vergemakkelijken van de integratie van de verschillende lokale actoren inzake de kwestie van vermiste dieren".
 • #002/08.06.2021/B/0050# - Onderhoud van het kunstgrasveld T2 in het Stade Communal - Geringe opdracht per geaccepteerde factuur - Goedkeuring van de uitgaven - Aanwijzing van de gekozen inschrijver
 • #002/08.06.2021/B/0067# - Gebouw gelegen 286 Van Horenbeecklaan. Vervanging van 3 dakvensters. Overheidsopdracht van beperkte waarde.
 • #002/15.06.2021/B/0003# - Aankoop van veiligheidsschoenen voor een personeelslid van de kribbe "Les Chatons" - Goedkeuring van de uitgave
 • #002/15.06.2021/B/0009# - Levering en installatie van diverse uitrustingen voor de modernisering van het mortuarium op de gemeentelijke begraafplaats
 • #002/15.06.2021/B/0016# - Aankoop van computerapparatuur 2021 voor Franstalige bibliotheken - onderhandelingsprocedure op eenvoudige factuur aanvaard - aanwijzing van leveranciers
 • #002/15.06.2021/B/0025# - Federatie Wallonië-Brussel - Sociale promotie Onderwijs - uitzonderlijke subsidie toegekend voor de aankoop van apparatuur die online onderwijs bevordert - aanvraag tot wijziging van het budget - Aankoop van computerapparatuur bestemd voor IAPS - Lijst van aan te schaffen apparatuur – Aanduiding van de opdrachtgever.
 • #002/15.06.2021/B/0026# - "Institut Auderghemois de Promotion Sociale" - Aankoop van schoolmeubilair - overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenome factuur
 • #002/15.06.2021/B/0048# - Aankoop van een bijkomende firewall SOPHOS SG230 als redundantie(een high-performance firewall uitgerust om bescherming te bieden (netwerk-web-email-wireless) - Onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur te kiezen - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te consulteren firma's - Aanduiding van de opdrachtgever.
 • #002/22.06.2021/B/0023# - PARA-SCHOOL ACTIVITEITEN - Aankoop van kantoorapparatuur - Contract voor lage dollarwaarde op aanvaarde factuur
 • #002/22.06.2021/B/0077# - Aankoop van 10 telefoonstoestellen met power supply en licentie (om de defecte toestellen te vervangen + reserve) + 10 nieuwe nummers in huur - Lijst van aan te kopen materiaal - Aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/29.06.2021/B/0010# - Installatie van opvouwbare en zelfdragende relingen in de "cs du Pré des Agneaux" en "pavillon des Arums" - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's
 • #002/29.06.2021/B/0015# - Restauratie van de grafstenen van de oud-strijders van de gemeentelijke begraafplaats - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Vastelling van de voorwaarden - goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek - Aanduiding van de firma’s
 • #002/29.06.2021/B/0016# - Vervanging van de ramen van de IAPS - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's
 • #002/29.06.2021/B/0079# - Huur van informaticamateriaal (1 fotocopieerapparaat Konica Minolta Bizhub voor de school PRE DES AGNEAUX- vernieuwing leasing) - lijst materiaal - aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/29.06.2021/B/0090# - Levering van ecologische en/of biologische schoonmaakmiddelen voor het gemeentebestuur, kinderkribben, schoolcentra et sportcentra - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/29.06.2021/B/0110# - Drukken en inbinden van de registers van de gemeenteraadsvergaderingen van 2020 - Dienstverleningscontract van geringe waarde per geaccepteerde factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanwijzing van de begunstigde
 • #002/06.07.2021/B/0046# - Aankoop van een reiningsmachine voor de schoonmaak voor het Sportcentrum - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/06.07.2021/B/0047# - Onderhoud van het synthetische veld nr. 4 van het Gemeentelijk Stadion - Dienstverleningscontract van klein bedrag per aanvaarde factuur - Goedkeuring van de uitgaven - Aanwijzing van de winnende inschrijver
 • #002/13.07.2021/B/0003# - Aankoop van een elektrische voertuig voor de begraafplaats - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/13.07.2021/B/0004# - Ontwikkeling van de tuin van de kribbe "les Mômes" - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's
 • #002/13.07.2021/B/0011# - Aankoop van meubilair voor de bibliotheekdienst 2021 - overheidsopdracht van beperkte waarde - Aanvaarde factuur
 • #002/13.07.2021/B/0012# - Onderhoudscontract tussen de gemeente Oudergem en de firma Bibliotheca voor het Centrum Bibliotheek
 • #002/13.07.2021/B/0019# - "centre scolaire du Pré des Agneaux" (annexe des Arums) - aankoop van een tafel in inox voor de keuken - overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenome factuur
 • #002/20.07.2021/B/0040# - Digitalisering van de dienst "Burgerlijke stand- Bevolking" - Aankoop van computerapparatuur (3 tablets - 18 schermen - 10 computers met Office-licentie). Aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/20.07.2021/B/0044# - Gemeentelijke kribben "Les Oursons" - Aankoop van binnenspeelmodulen - overheidsopdracht van beperkte waarde
 • #002/20.07.2021/B/0052# - Abonnementen telefonie en internet voor de 4 gemeentekribben - Lijst van te huren materiaal - Aanduiding van de opdrachtgever - aanvraag tot wijziging van het budget
 • #002/20.07.2021/B/0059# - Levering van glazen flessen mineraal water voor de verschillende gemeentelijke diensten - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/20.07.2021/B/0060# - Levering van verzorgingsprodukten voor baby's in de gemeentelijke kribbes voor een duur van 12 maanden - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/27.07.2021/B/0007# - Aanduiding van een firma voor het onderhoud van de "Water/Hydrocarbons"-afscheider gelegen aan het einde van de Schallerlaan, juist voor het bos - Opdracht met beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/27.07.2021/B/0012# - Dringende herstelling van het voertuig n°37 - Opdracht met beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer
 • #002/24.08.2021/B/0011# - Aankoop van een afkortzaag voor de schrijnwerkers - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/24.08.2021/B/0015# - Snoeien en vellen van bomen - opdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - goedkeuring van het BLB en de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's
 • #002/24.08.2021/B/0016# - Studie van de algemene gelijkvormigheid van het gebouw / Renovatie en modernisering van het gebouw - Jeugdhuis - Goedkeuring van het voorontwerp
 • #002/24.08.2021/B/0017# - “Levering en plaatsing van 48 columbariumcellen op het Gemeentelijke kerkhof”- Overheidsopdracht van beperkte waarde - goedkeuring van de uitgave en het lastenboek – aanduiding van de firma’s
 • #002/24.08.2021/B/0018# - Levering en installatie van diverse uitrustingen voor de modernisering van het mortuarium op de gemeentelijke begraafplaats - Overheidsopdracht van beperkte waarde in percelen - Aanduiding van de aanbesteders
 • #002/24.08.2021/B/0118# - Kribben, gemeentelijke schoolcentra en administratief centrum - Aankoop van farmaceutische producten voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 - Overeenkomst met lage waarde - Vaststelling van de voorwaarden.
 • #002/24.08.2021/B/0141# - Aankoop van 2 specifieke printers met ontwikkeling van canvas voor de dienst bevolking - Lijst van aan te kopen materiaal - aanduiding van opdachtgever.
 • #002/24.08.2021/B/0159# - Levering van verschillende soorten chips voor de verschillende recepties georganiseerd door het Gemeentebestuur - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/24.08.2021/B/0204# - Vertalingen uit het Frans in het Nederlands - Procedure van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgaven, vaststelling van de voorwaarden en aanwijzing van de te raadplegen ondernemingen
 • #002/31.08.2021/B/0007# - Het inrichten van een moestuin in de tuin van de pastoor van de Sint-Annakerk : deel 2 - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Vastelling van de voorwaarden - goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek - Aanduiding van de firma’s
 • #002/31.08.2021/B/0011# - Waterdicht maken en isoleren van het platte dak van de IAPS - Overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's
 • #002/31.08.2021/B/0026# - Schoolcentrum "souverain" - Aankoop van een koelkast - overheidsopdracht van beperkte waarde
 • #002/31.08.2021/B/0044# - Aankoop van een metalen opbergkast voor het sportcentrum - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/31.08.2021/B/0045# - Aankoop van 20 CO2-detectoren in het kader van de maatregelen ter voorkoming van en bescherming tegen de verspreiding van covid-19 voor de sportcentra - Leveringscontract voor een klein bedrag per aanvaarde factuur - Goedkeuring van de uitgaven - Aanwijzing van de winnende inschrijver
 • #002/31.08.2021/B/0050# - Gemeentelijke kribben "Les Oursons" - Aankoop van spelmodulen - overheidsopdracht van beperkte waarde
 • #002/31.08.2021/B/0055# - Architecten opdracht voor het ontwerp van en het toezicht op de werkzaamheden die nodig zijn voor het opnieuw bewonen als sociale woning van een eengezinswoning gelegen aan de Isidore Geyskenslaan 10 te 1160 Oudergem
 • #002/31.08.2021/B/0056# - Aankoop van 12 laptops met draagtassen + 5 interactieve borden + 1 draagbare projector bestemd voor de scholen - Lijst van aan te kopen marterieel.- Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtgever.
 • #002/31.08.2021/B/0065# - Aankoop van agenda’s, kalenders, mementokalenders en memoblokken voor het jaar 2022. - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de opdracht en van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/31.08.2021/B/0067# - Levering van ecologische handzeep voor de verschillende gemeentelijke diensten - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/07.09.2021/B/0002# - Aankoop en onderhoud van de machines van de Groendienst, het Stadion en de Begraafplaats - Opdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's
 • #002/07.09.2021/B/0016# - Aankoop van computerapparatuur 2021 voor Franstalige bibliotheken - onderhandelingsprocedure op eenvoudige factuur aanvaard - aanwijzing van leveranciers
 • #002/07.09.2021/B/0055# - Gemeentelijke kribben "Les Chatons" - Aankoop van een een buitenspelmodule - overheidsopdracht van beperkte waarde
 • #002/07.09.2021/B/0077# - Aankoop van Totems voor de omgeving van scholen - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de firma
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 139.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.