Mededelingen - Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie

DE RAAD,
Gelet op  het nieuwe gemeentewet, artikel 85 ;
Gelet op de Politieverordening van de burgemeester houdende veiligheidsmaatregelen  betreffende de zittingen van de gemeenteraad en van de besluitvormende organen van het OCMW in het kader van de coronacrisis
Overwegende wat volgt :
De uitnodiging alsook alle documenten met betrekking tot de agendapunten worden elektronisch aan de betrokken leden meegedeeld.
NEEMT AKTE
  • van het houden van een virtuele vergadering van de gemeenteraad via videoconferentie.