Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over schoolmaaltijden op lokale scholen

Mijnheer de voorzitter,
Geachte dames en heren schepenen,
Mijnheer de burgemeester,
Beste collega’s,
Sinds januari 2019 worden de schoolmaaltijden voor de gemeentescholen van Oudergem verzorgd door de Brusselse keukens.
Enkele maanden na de implementatie van deze nieuwe dienstverlener werd aan ouders gevraagd een (papieren) tevredenheidsenquête in te vullen, zowel met betrekking tot de maaltijden (ouders werd gevraagd hun kinderen te ondervragen) als met betrekking tot het online bestelsysteem en de facturatie.
De resultaten van dit onderzoek zijn niet aan de ouders meegedeeld. Sommige ouders vroegen de directie en de oudervereniging, maar blijkbaar zonder succes bij de aanbieder.  
Onze vragen zijn als volgt:
  • Heeft de gemeente de resultaten van deze enquête? 
  • Wat zijn de bevindingen, zowel positief als negatief?
  • Zijn er plannen voor verbetering/aanpassing?
  • Is het aanwezigheidspercentage voor warme maaltijden vergelijkbaar met dat van de vorige aanbieder?
Dank u wel.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Élise Willame; Schepen
Hallo,
Dank u voor uw vraag.
Zoals u al zei, worden sinds januari 2019 in onze scholen warme maaltijden bereid en geleverd door Brussels Keukens. 
Als Schepen van Onderwijs zit ik in de Raad van Bestuur van de Brusselse Keukens. Dit mandaat stelt mij in staat om de meningen en ervaringen van kinderen en hun ouders in het veld naar voren te brengen. Ik moet zeggen dat dit zeer waardevol is en wordt gewaardeerd door de ouders en de ploeg van Brusselse keukens
Laten we het nu hebben over het onderwerp in kwestie, de resultaten van dit tevredenheidsonderzoek. 
Dit onderzoek vond plaats in de periode van 12 tot 15 maart 2019. Het bestond uit twee delen; het eerste was gericht op de ouders en het tweede op de kinderen.
Voor het jaar 2018-2019 zijn 518 kinderen ingeschreven en hebben zij minstens één warme maaltijd genuttigd. Van deze 518 verzonden vragenlijsten kregen de Brusselse keukens 68% van de antwoorden voor kinderen en 71% van de antwoorden voor ouders (wat de beste participatiegraad is onder de geassocieerde gemeenten).
In 81% van de gevallen vonden de ouders dat de kantine voldeed aan de voedingsbehoeften van hun kinderen. In 8% van de gevallen vinden deze laatsten dat de gerechten te weinig verse groenten bevatten, te veel gerechten met sauzen of te veel weinig bekende groenten. Sommigen zouden graag een verhoging van het vegetarische aanbod zien. 
84% van de ouders zijn tevreden over het menu.
De verwachtingen van de ouders ten aanzien van de aangeboden maaltijden zijn in 44% van de gevallen dat zij kunnen profiteren van evenwichtige maaltijden tegen een betaalbare prijs, in 25% van de gevallen dat zij nieuwe voedingsmiddelen introduceren en in 26% van de gevallen dat zij kinderen de hele dag door een volledige maaltijd aanbieden. 
Tot slot lijken ouders zeer tevreden te zijn over het systeem voor het bestellen en factureren van deze maaltijden (90%) en 98% maakt gebruik van de online diensten. 
Wat de meningen van de leerlingen betreft, vinden 75% van hen dat de maaltijden gevarieerd zijn, waarbij 9% het tegenovergestelde zegt en 16% niet reageert.
De waardering van de soep is soms meer gemengd, in feite waardeert 26% van de leerlingen het, 53% reageert "soms", en 19% zegt het niet te waarderen vanwege de aanwezigheid van stukken.
Wat de hoofdmaaltijd betreft, heeft 43% van de leerlingen deze gewaardeerd, en 50% heeft "soms" geantwoord. De terughoudendheid betreft het gebrek aan smaak of de droogte van de vis.
In 46% van de gevallen zeggen de kinderen nieuwe voedingsmiddelen te hebben ontdekt.
In 63% van de gevallen hebben de kinderen het gevoel dat ze hun hele maaltijd niet opeten. De redenen voor dit cijfer kunnen door verschillende aspecten worden verklaard: 13% betreft de hoeveelheden die te groot zijn, 11% niet genoeg tijd, 31% zegt dat ze de maaltijd niet lekker vinden en 36% geeft geen antwoord. 
Als de kinderen ten slotte gevraagd wordt wat ze op hun bord achterlaten, zegt 43% dat het soep is, 21% gevogelte, vis of de vegetarische component, 12% aardappelen, rijst en pasta, 7% dessert en 17% geeft geen antwoord. 
Deze resultaten laten een algemeen positief oordeel zien over de schoolmaaltijden.
Het is duidelijk dat sommige elementen moeten worden verbeterd. Dit is wat ik bedoel met mijn aanwezigheid in de Raad van Bestuur. Ik zou ook willen vragen om in de volgende enquête het personeel dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de schoollunches, op te nemen. 
Het was ook de bedoeling om, op voorstel van een ouderverenigingen, een "smaakcomité" op te richten waarin de aanbieder, de Gemeente, de ouders, de kinderen en het toezichthoudend personeel samenkomen.
Wat betreft de vergelijking van het aantal maaltijden dat door onze voormalige aanbieder werd verstrekt, heeft de voormalige aanbieder gemiddeld ongeveer 400 maaltijden per dag verstrekt voor onze 4 scholen. De Brusselse keukens leveren gemiddeld 500 maaltijden per dag. 
Om het contact tussen de ouders en het team van Brussels Keukens te vergemakkelijken, heb ik in 2019 een eerste ontmoeting met de ploegen van Brussels Keukens en de ouderverenigingen georganiseerd. Ik had een nieuwe vergadering gepland in april 2020, maar die moest worden afgelast vanwege de opsluiting. Zodra het mogelijk is, zal ik een nieuwe bijeenkomst organiseren die ook de ploegen van de Brussels Keukens in staat zal stellen hun strategische lijnen voor 2019-2024 te presenteren.
Ik denk er ook aan om voor te stellen een commissie over dit onderwerp in te stellen, zodat u deze strategische lijnen en het activiteitenverslag kunt presenteren. 
Dank u voor uw aandacht.