Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de zomerfeesten 2021

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
De gezondheidscrisis ontwricht ons leven al meer dan een jaar. Meer anekdotisch schudt de crisis ook onze tradities en festiviteiten door elkaar.
Wij zijn ons er terdege van bewust dat de zomer van 2021 nog steeds niet helemaal "normaal" zal zijn. Niettemin zijn wij van mening dat een aantal activiteiten in de een of andere vorm kunnen worden hervat.
Onze vragen zijn alleen bedoeld om ons, en de burgers, te informeren over wat er in de "pijplijn" zit, uiteraard volgens de huidige stand van uw informatie.
Hier komen ze:
 • Zal kermis van de Vorstlaan plaats kunnen vinden? Zo ja, wanneer? Met welke gezondheidsmaatregelen? Zo niet, is er een plan B om de laan te verlevendigen?
 • Zal het mogelijk zijn rommelmarkten te houden die een hele wijk bestrijken (van het type Pinoy)? Zo ja, wanneer? Eventueel met welke beperkingen? Zo niet, is er een plan B om de wijken te verlevendigen?
 • Heeft u al regelingen/beperkingen getroffen voor de uitzending van de voetbalwedstrijden van de Europa League?
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van mevrouw Eloïse Defosset, schepen:
Dank u voor uw vraag, die ons de kans geeft om een overzicht te geven van de voor deze zomer geplande festiviteiten.
Ik zal de term "anekdotisch", die in het begin van uw vraag werd gebruikt om over de festiviteiten te spreken, niet gebruiken. Die term lijkt me wat ongelukkig gekozen, want achter deze animaties gaat een hele sector schuil, de evenementenindustrie, die al sinds het begin van de crisis zwaar te lijden heeft. In de pers weerklinkt dit in een aantal artikelen die al wekenlang berichten over de wanhoop van de ondernemers uit deze sector, die zich vergeten en verlaten voelen, ondanks hun alarmkreten. Deze vreugdevolle momenten zijn ook een verademing voor de burgers, die er na deze moeilijke maanden nood aan hebben.
Als we ons baseren op de protocollen van vorig jaar en de aankondigingen van de federale regering die in juni festiviteiten voor 200 personen in openlucht aankondigt, zou het een illusie zijn te geloven dat we in staat zullen zijn evenementen te organiseren die duizenden mensen op de been brengen en verenigen, zoals de traditionele feesten van Oudergem of de Europa League.
Niettemin hebben wij, om onze zomer op te fleuren, besloten micro-evenementen te organiseren en toe te staan, waarbij de regels, de uitvoeringsmodaliteiten die in het ministerieel decreet zullen worden vastgesteld en de barrièrehandelingen kunnen worden nageleefd.
In chronologische volgorde kan ik de geplande evenementen opsommen, uiteraard onder voorbehoud van de sanitaire maatregelen die op dat moment van kracht zullen zijn:
 • De Ginguette in Rood-Klooster opent de deuren van mei tot eind september.
 • Op 29 mei zal er, in samenwerking met Cultuur, een miniconcert plaatsvinden op het balkon van de trouwzaal tijdens het Brussels Jazzweekend.
 • De Apéros du Boulevard vinden plaats in de halve sikkel van het cultureel centrum. Elke donderdag met een dj en, nieuw dit jaar: elke zondag van 11 tot 17 uur, maar dan eerder in loungesfeer. Het openingsweekend is 8 en 9 mei, en vervolgens tweemaal per week tot 15 september. Dezelfde regels als voor terrassen zullen worden toegepast.
 • De zomerkermis vindt plaats van 4 tot 20 juni op de centrale berm van de Vorstlaan.
 • Het Brussels Food Festival gaat dit jaar door in juni: van 25 tot 27 juni. Het gaat een tweede keer door van 10 tot 12 september.
 • In het kader van Brussel in Vakantie hopen wij met het Syndicat d'Initiative een subsidie te krijgen om deze zomer een beachvolleybalterrein aan te leggen. Niets is zeker, maar we werken aan het dossier.
 • De gebruikelijke rommelmarkten kunnen worden hervat zodra het groene licht is gegeven.
 • De grote brocantemarkt van de wijk Pinoy, met zijn jaarlijkse bal, wordt georganiseerd door de handelaars. Ik heb tot nu toe nog geen aanvraag om een vergunning ontvangen. Het is een feest dat duizenden mensen op de been brengt. Het aantal exposanten zal waarschijnlijk beperkt zijn, en er zullen strikte uitvoeringsregels moeten worden gevolgd. Ik weet dus niet of de handelaars dit jaar een editie op touw zullen zetten.
 • Hetzelfde geldt voor de andere grote wijkrommelmarkten, ik heb nog geen aanvragen ontvangen. Als wij ze ontvangen, kunnen de rommelmarkten plaatsvinden onder voorbehoud van de naleving van de regels die in het ministerieel besluit zullen zijn opgenomen, wat in feite de opgelegde beperkingen zullen zijn.
Ik kan u ook zeggen dat al deze evenementen zijn gevalideerd door de lokale politie die er, zoals altijd, op zal toezien dat de gezondheidsmaatregelen die ons door de federale regering worden opgelegd, worden nageleefd.
Ik hoop volledig te zijn geweest en u te hebben kunnen inlichten ... Ik hoop vol ongeduld zo snel mogelijk te kunnen terugkeren naar een zekere normaliteit.