Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de parking van het voormalige station van Oudergem

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Door de recente bouwwerken aan de Waterleliënlaan, de schrapping van drie parkeerplaatsen ten voordele van twee parkeerplaatsen voorbehouden aan het opladen van elektrische voertuigen en de zeer recente schrapping van drie parkeerplaatsen voor de Autre École, wordt het voor de bewoners van de Waterleliënlaan en het Félix Govaertplein nog moeilijker om in de buurt van hun woning te parkeren.
De parking van het voormalige station van Oudergem is een goed alternatief voor dit plaatsgebrek. De bewoners vinden het echter lastig om daar 's avonds te parkeren omdat ze een gevoel van onveiligheid ervaren als gevolg van het totale gebrek aan openbare verlichting en van de slechte wegbekleding.
Vandaar de volgende vragen:
  • Is de gemeente bevoegd voor deze parking?
  • Bestaat er een project (gemeentelijk of gewestelijk) om de parking opnieuw aan te leggen en te verlichten?
  • Zo ja, kunt u ons een tijdsperspectief geven?
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen:
Allereerst moet ik uw uitspraken corrigeren:
  1. door de installatie van een elektrische laadpaal worden niet drie, maar twee parkeerplaatsen voor auto's met een verbrandingsmotor geschrapt.  De locaties worden trouwens gekozen op basis van de vraag van de wijk en in samenwerking met de gewestelijke exploitanten.
  2. De andere drie parkeerplaatsen waarover u het heeft, waren onwettig. Ze waren gevaarlijk voor de kinderen en andere zwakke weggebruikers op weg naar school. Ik ben er zeker van dat u, die zo gevoelig bent voor de veiligheid in de schoolomgeving, het een goed idee vindt dat deze ruimte wat kalmer is gemaakt.
Het terrein waar u het over heeft, is een vrije ruimte die daadwerkelijk gratis ter beschikking staat van diverse gebruikers, we hebben zelfs ooit pony's ondergebracht in grote schaduwrijke boxen. In 2019 is een offerte aangevraagd bij Sibelga voor de verlichting ervan. Die is gepland voor 2022. Wij hebben geen controle over deze timing.
De toestand van de wegbekleding was aan de diensten bekend en de verbetering ervan maakte deel uit van onze voornemens. Dit werd trouwens verwezenlijkt tijdens de schoolvakantie, wanneer de ruimte minder intensief wordt gebruikt.