Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het uitzenden van de vergaderingen van de gemeenteraad

Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Ondanks de intentieverklaringen van de algemene beleidsverklaring stellen we, meer dan een jaar na de aanstelling van de nieuwe gemeentelijke meerderheid, vast dat Oudergem nog steeds niet in staat is om de vergaderingen van de gemeenteraad online uit te zenden. En dit terwijl talrijke gemeenten - en niet de minste - van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, enkele maanden geleden al een systeem hebben ontwikkeld.
Vandaar de volgende vragen:
  1. Hoe lang gaat het nog duren vooraleer de vergaderingen van de gemeenteraad live zullen worden uitgezonden?
  2. Hoe komt het dat dit zo lang duurt?
  3. Hoeveel zal het systeem naar schatting kosten?
  4. Hoe zult u de openbare toegang tot de archieven van de registraties verzekeren?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Lieve Jorens, schepen
Beste Gemeenteraadsleden, beste collega’s,
Ik dank u voor deze vraag die erg actueel is omdat, zoals u zelf al aangeeft, verschillende gemeenten al gestart zijn met de online uitzending van de gemeenteraad, en omdat ook wij momenteel rond dit dossier aan het werken zijn.
Op dit moment wordt een marktprospectie uitgevoerd en worden de verschillende mogelijke manieren om de streaming van de gemeenteraad te realiseren, onderzocht. We baseren ons hiervoor op de opgedane kennis en ervaringen van andere steden en gemeentes binnen en buiten Brussel, die al met e streaming gestart zijn.
Belangrijke elementen die hierbij in rekening worden genomen zijn, uiteraard, de prijs van materiaal, software en diensten. Daarnaast moeten ook  de technische vereisten van elk van de systemen worden onderzocht (bijvoorbeeld op vlak van kwaliteit van de beeld- en geluidsopname, nodige kracht van het wifi signaal, nodige snelheid van datatransport, …), maar ook de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, de nood aan personeel om het systeem te doen functioneren tijdens de gemeenteraad en de nood voor opleiding van dit personeel. 
Voor deze opdracht zijn we uiteraard gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten. Omdat momenteel een marktprospectie lopende is en er nog geen bestek werd gepubliceerd, is het voor ons op dit moment mogelijk noch toegelaten uitspraken te doen over welk systeem de voorkeur geniet of over de prijs daarvan.  Afhankelijk van alle bovenvermelde parameters kan de online uitzending van de gemeenteraad eind dit jaar of begin volgend jaar een feit zijn.