Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de Antoine Lindstsquare en de Heilig-Hartsquare

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Het is ons ter ore gekomen dat de Antoine Lindtsquare en de Heilig-Hartsquare de laatste tijd kampen met nachtelijke overlast en dat de buurtbewoners zich daar zorgen over maken. De bewoners, die graag willen meedenken over zaken die de hele wijk aangaan, stellen met name voor om de banken op de Antoine Lindtsquare te verwijderen, die de ongewenste bezoekers lijken aan te trekken om er rond te hangen.
Vandaar de volgende vragen:
  • Wat bent u van plan te doen om de rust rond de Antoine Lindtsquare te herstellen?
  • Zijn er plannen om in deze wijk bewakingscamera's te installeren?
  • Hoe staat het met het renovatieproject voor de Heilig-Hartsquare?
  • Zijn er plannen om de glasbollen op de Heilig-Hartsquare in te graven?
Hartelijk dank.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen
Antoine Lindtsquare:
  • Er is een ontmoeting geweest met de buurtbewoners om hun vrees weg te nemen.
  • De politie zal vaker patrouilleren.
  • Er wordt bekeken of we een van de (draaibare) camera's tegen vandalisme kunnen verplaatsen.
  • Er zal een nieuwe schommel geplaatst worden en geen picknicktafel.
Heilig-Hartsquare:
  • De plannen worden op 13/10 aan de buurtbewoners voorgesteld en ja, de bollen worden ingegraven.