Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (LB): elektrische oplaadpalen voor auto's

Geachte mijnheer de voorzitter, geachte dames en heren schepenen, beste collega's, geachte dames en heren van het publiek,
We leven momenteel in een bizarre tijd: we geven gemakkelijk toe dat er op het vlak van het klimaat dringend acties moeten worden ondernomen, maar in de praktijk lopen sommige dingen spaak.
Tegen de achtergrond van de gewestelijke aansluiting, de gekozen, maar op dit moment weinig efficiënte concessiehouders, de doelstellingen en de belangen die moeilijk te doorgronden zijn, realiseren we ons dat er eigenlijk maar weinig oplaadpalen worden geïnstalleerd.
17 op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van de 200 beloofde palen en niet één in Oudergem.
Mevrouw de schepen, ik wil hier graag meer duidelijkheid over.
Mogen we op eigen houtje handelen en oplaadpalen laten installeren voor de inwoners van Oudergem zonder te wachten op de oplossing van conflicten die tussen exploitanten ontstaan door hegemonie, netwerken of financiële belangen?
Met enige humor vraag ik u het volgende: 'zullen we de derde fase afwachten of neutraal blijven?'
Wie zijn de betrokken partijen en wat kunnen wij in dat verband doen.
Bedankt voor het luisteren.
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen
Bedankt mijnheer het gemeenteraadslid voor uw vraag.
Op 15 januari heb ik de minister ontmoet. Ik heb haar dezelfde vraag gesteld.
De betrokken spelers zijn Sibelga, Brussel Mobiliteit en PitPoint, de operator die belast is met de fysieke plaatsing van de palen. Het gaat om een exclusiviteitscontract tot 2021 tussen het Gewest en PitPoint.
De verbinding tussen de 3 lijkt effectief op een slechte vaudeville.
In Oudergem werden 10 punten naar het Gewest gestuurd om er palen te installeren. Na een eerste analyse tussen de drie instanties werden 7 oplaadlocaties geselecteerd om deel uit te maken van de eerste 100 oplaadpalen die op het grondgebied van de Gewest dienen te worden geïnstalleerd. De keuze werd voornamelijk gemaakt op basis van de technische beperkingen van het net. Momenteel wachten we nog steeds op de installatie van de eerste piketten op deze plaatsen, om de exacte locatie van de palen definitief te bepalen.  Sibelga heeft helaas heel wat afspraken geannuleerd. Ik heb de minister op de hoogte gebracht, die ze ons vóór de paasvakantie of uiterlijk vóór de zomer heeft beloofd. Ik bevestig dat de afspraken ineens gewoon worden gemaakt!
Als de deadline eindelijk wordt vastgelegd, zal het sneller en eenvoudiger zijn dan alleen aan het avontuur te beginnen. 
Het spreekt voor zich dat het niet de taak van de overheid is om alle palen te installeren. Ook de privésector zal zijn steentje moeten bijdragen. Om dit te doen, wil ik u er bijvoorbeeld aan herinneren dat uitbaters van benzinepompen in Oudergem kunnen profiteren van een belastingvrijstelling van een jaar na de installatie van een oplaadpaal. 
Tot op heden en voor zover ik weet, is de gemeentelijke situatie bovendien niet al te gespannen. Burgers met elektrische voertuigen zijn inderdaad meestal thuis of bij hun werkgever uitgerust en gebruiken voor het overige de oplaadpalen op het grondgebied van de gemeente, zoals bijvoorbeeld op de parking van supermarkt Carrefour.