Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (LB): moestuin 'Paradisiers'

Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Enkele bewoners hebben mij toelichtingen gevraagd over de situatie van de moestuin 'Paradisiers'.
Het lijkt erop dat sommige percelen verlaten en verwaarloosd zijn.
Ik werk mee in de wijkmoestuin 'Le moulin à légumes' van het Senypark en heb kunnen vaststellen dat dit type van project de sociale banden tussen de burgers versterkt.
Ik vind het dan ook jammer dat sommige percelen niet meer worden toegekend.
Mijn vragen luiden als volgt:
  1. Kunt u me zeggen welke oppervlakte de moestuin 'Paradisiers' heeft?
  2. Kunt u me zeggen hoeveel percelen er zijn?
  3. Kunt u me zeggen hoe en op basis van welke criteria de percelen worden toegewezen?
Ik dank u.
Christine Bogaert
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen
Geïnteresseerde buurtbewoners stellen zich kandidaat en krijgen een perceel toegewezen op basis van de volgorde van hun inschrijving op de wachtlijst. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn: in de wijk wonen en geen tuin hebben.
Wij hebben net de percelen opgemeten en contact opgenomen met alle personen die op de wachtlijst staan. Er zijn 8 mensen voor 6 percelen.
Er zijn dubbele en enkele percelen (35 of 70 m²). Aangezien we iedereen tevreden willen stellen, zullen we sommige percelen eventueel in twee opsplitsen.