Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): Wereldkampioenschap voetbal in Qatar

Mijnheer de Voorzitter,
mevrouw de burgemeester,
dames en heren,
beste collega's,
Voetbalfans of niet, iedereen weet dat het wereldkampioenschap voetbal in november in Qatar wordt gehouden.
 De keuze van dit land om het wereldkampioenschap voetbal te organiseren is onderwerp van debat geweest en sinds enkele weken gaan er vele stemmen op om dit evenement te boycotten, uiteraard niet om sportieve, maar om ethische redenen.
 Allereerst is Qatar aan de kaak gesteld vanwege het gebrek aan respect voor de mensenrechten, met name voor vrouwen en de LGBTQIA+-gemeenschap.
 Bovendien zijn sinds 2010 de rechten van honderdduizenden arbeidsmigranten geschonden toen zij werden ingezet voor de bouw van stadions, hotels, vervoer en andere infrastructuur voor het WK 2022. De krant The Guardian meldde in februari 2022 dat sinds 2010 ten minste 6.500 werknemers waren omgekomen.
 Ten tweede wordt ook de ecologische voetafdruk van de organisatie van dit toernooi aan de kaak gesteld.
Aangezien het toernooi plaatsvindt op enkele tientallen kilometers van de Rub-al-Khali
woestijn in Saoedi-Arabië, waar de temperatuur in de zomer kan oplopen tot 45°C, is de wedstrijd verplaatst naar de winter, waar het gemiddeld 25°C is. Omdat de temperatuur hoog blijft, heeft Qatar energie-intensieve airconditioning in de stadions geïnstalleerd.
 Voor een openbare uitzending in november in ons land zouden daarentegen waarschijnlijk verwarmingstoestellen moeten worden gebruikt. In een tijd waarin
veel huishoudens worden geconfronteerd met historisch hoge energieprijzen, is deze consumptiepiek des te verontrustender.
 Onze vragen luiden als volgt:
 • Plant de gemeente een publieke uitzending van wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK 2022?
 • Als het WK niet wordt uitgezonden, zijn er dan plannen om het publiek bewust te maken van de uitwassen van het WK, bijvoorbeeld via de website van de gemeente?
Dank u voor uw aandacht.
Marie-Pierre Bauwens en Christian Grétry
Ecolo-Groen Raadslid
 • Antwoord van mevrouw Éloïse Defosset, loco-burgemeester
Bedankt voor je vraag, ook al weten we allemaal het antwoord. Dit onderwerp is inderdaad wekenlang in het nieuws geweest, en is vandaag nog steeds in het nieuws.
Geen enkele Brusselse gemeente zal de wedstrijden van het WK 2022 uitzenden op een reuzenscherm.
Naast de risico's in verband met het weer zijn er de kosten die de organisatie van dergelijke evenementen met zich meebrengt (+/- 30.000€ in zijn geheel), zonder rekening te houden met de aanzienlijke kostenstijging die inherent is aan de energiecrisis. Om nog maar te zwijgen van het feit dat onze buurgemeenten allang hebben aangekondigd dat ze geen uitzendingen zullen organiseren en dat de drukte dus naar Oudergem zal worden overgebracht... Het probleem dat zich voordoet is vooral ethisch en ecologisch. We gaan de debatten hier niet herhalen; ik hoop dat we het er allemaal over eens zijn.
De gemeente neemt dus haar verantwoordelijkheid en neemt haar standpunt in: Oudergem zal de wedstrijden niet uitzenden op een reuzenscherm.
Anderzijds zijn de plaatselijke handelaren vrij om te beslissen of zij dit al dan niet in hun eigen vestigingen doen; het college van burgemeester en Schepens heeft hierover geen zeggenschap.
Wat de communicatie betreft, vind ik het niet erg om de redenen die al in vele media naar voren zijn gebracht, mee te delen.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat het budget voor het buitengewone zal worden herbestemd voor sport, zeker voor sportmateriaal voor de kinderen en jongeren van Oudergem die misschien niet over de middelen beschikken om zich behoorlijk uit te rusten: truien, ballen, schoenen, sporttassen... Ik analyseer momenteel waar de behoefte het grootst is. Zeker is dat dit bedrag naar een goed doel gaat. 

 

 

 

Zitting van 29.09.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:07:05 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022 - Goedkeuring
 2. 00:07:08 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 3. 00:07:14 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 4. 00:07:23 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°1 - dienstjaar 2022.
 5. 00:07:38 | Sociale samenhang - Dienstjaar 2021 - Rekening
 6. 00:07:45 | Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2021 - Rekening
 7. 00:07:55 | Maison des Jeunes d'Auderghem - Dienstjaar 2021 - Rekening
 8. 00:08:00 | Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2021.
 9. 00:08:08 | Gebruikmaking van de diensten van de inschrijver aan wie de raamovereenkomst is gegund door de aankoopcentrale van de FPD en stemming van de documenten betreffende de vaststelling van een aanvullend pensioen voor het contractueel personeel
 10. 00:08:26 | Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg van 22 oktober 2021 (aff. 2020/1002/A & 2020/976/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL BELGIUM - Aanslagjaar 2019 - derde en vierde kwaartal - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 161.775,00 €
 11. 00:08:35 | Indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst in de vernietigingsprocedure ingedend tegenover de bouwvergunning die op 31 maart 2022 door de gedelegeerde ambtenaar is verleend aan S.A. Bataves voor de uitvoering van het WASTRA-project - Machtiging om naar de rechter te stappen
 12. 00:08:45 | Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof"
 13. 00:08:58 | Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen
 14. 00:09:08 | Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de vzw Cheval & Forêt
 15. 00:09:18 | Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambten
 16. 00:09:29 | Label 'Diervriendelijke Gemeente' - Facultatieve subsidie voor gemeenten 2022 : Akkoord over de facultatieve subsidie voor de toekenning van dierenartscheques en de ondersteuning van de verlenging van het dienstencontract met de toepassing Animal Research
 17. 00:09:43 | Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van de« Dierenartscheque »- premie voor huisdieren
 18. 00:10:36 | Goedkeuring van een aanhangsel bij de gemeentelijke overeenkomst voor sociale cohesie tussen de gemeente Oudergem en de Franse Gemeenschapscommissie (van 01/01/2023 tot 31/12/2023)
 19. 00:10:44 | Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem betreffende de bemiddelingsdienst in het kader van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties voor politiezone 5342 – verlenging.
 20. 00:11:04 | Project Delen van bakfietsen en elektrische fietsen voor de inwoners. Goedkeuring van de overeenkomst.
 21. 00:11:13 | Reglement op de aanleg van dropzones voor gedeelde voertuigen zoals steps en fietsen - goedkeuring
 22. 00:11:26 | Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vzw Muntpunt betreffende de toepassing van een gemeenschappelijk regioreglement in alle Nederlandstalige openbare Bibliotheken in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 23. 00:11:40 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : wegwerkzaamheden in Visserijstraat
 24. 00:13:44 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het verzoek tot heropening van de Pont Fraiteur
 25. 00:24:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI): Energiecrisis en koopkracht
 26. 00:27:02 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de energie- en economische crisis
 27. 00:42:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): Wereldkampioenschap voetbal in Qatar
 28. 00:46:56 | Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over de hinder van overvliegende vliegtuigen rond de luchthaven Brussel-Nationaal
 29. 00:53:35 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de invoering van een blauwe zone in bepaalde straten in Watermaal-Bosvoorde grenzend aan onze gemeente Oudergem
 30. 00:57:56 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het Good Move plan
 31. 01:02:36 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over geldautomaten