Alle news

21/04

Boompatrimonium

 

De gemeente Oudergem wil inspelen op de uitdagingen van klimaatverandering en biodiversiteit. Doelstellingen hiervoor staan verankerd in het klimaatplan van de gemeente. Een belangrijk element hiervan is het behoud en de duurzame ontwikkeling van het bomenerfgoed.

Bomen zijn echte temperatuurregelaars in stedelijke gebieden en hun belang voor de klimaatverandering is niet meer aan te tonen. Zij dragen ook bij tot de biodiversiteit doordat zij de verspreiding van de soorten door de stad vergemakkelijken en hen voorzien van essentiële hulpbronnen. Ook privétuinen dragen hiertoe bij. Bovendien zijn bomen van bijzonder belang voor het landschap van onze gemeente: ze verfraaien onze straten, parken en tuinen.

Met de steun van Leefmilieu Brussel heeft Oudergem een inventaris opgemaakt van het bomenbestand in de grondgebieden die door de gemeente worden beheerd (straten, pleinen, parken en scholen). De bomen op de gewestwegen en in de parken van Leefmilieu Brussel werden niet in de inventaris opgenomen.

Er werden dus bijna 4.000 bomen geïnventariseerd. De resultaten van de inventarisatie benadrukken het beleid dat Oudergem al enkele jaren voert. In vergelijking met 2010 is het aantal individuen immers met 25% toegenomen, d.w.z. ongeveer 800 extra bomen. In het algemeen kunnen we vaststellen dat het grondgebied goed begroeid is. Bovendien blijkt uit de inventarisatie dat het bomenbestand in goede algemene conditie is (98% van de bomen zonder problemen).

Om de bevolking van Oudergem te sensibiliseren en het groene erfgoed van de gemeente te vergroten, werden in de maand maart bijna 1000 bomen en struiken uitgedeeld. Ze dragen nu bij tot het milieu.

Ontdek hier de samenvatting van het verslag van de bomeninventarisatie!

 

Vragen?

  • Stel ons uw vragen via ons contactformulier
  • Bel ons op 02/676.48.51. (Milieudienst)

 

Met de steun van Leefmilieu Brussel