Nieuws

Terug naar news

De politie richt een afdeling op specifiek voor dierenwelzijn

 

Geweld, ondervoeding, verwaarlozing, achterlating... Dierenmishandeling is onaanvaardbaar. Om doeltreffend te kunnen reageren op die meldingen, richtte de lokale politie een specifieke afdeling voor dierenwelzijn op.

Informatie centraliseren, interventies opvolgen en de politieprocedures standaardiseren voor alle zaken die te maken hebben met dieren: dat zijn voor inspecteur Céline Fonteyn, projectverantwoordelijke, de uitdagingen voor de nieuwe afdeling. "We komen al lang tussenbeide bij klachten in verband met dieren, maar tot nu toe gebeurde dat niet echt gestructureerd. Vanaf nu beschikt elk politieteam over een contactpersoon voor dierenwelzijn en dat zal de efficiëntie bevorderen van onze eigen onderzoeken en van de onderzoeken die worden doorgegeven door de Dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel".

Wat verandert dit  concreet voor de bevolking van Oudergem? Voortaan kan voor elke "niet-dringende" melding (verwaarlozing, vergiftiging, zwerfhond of verdwaalde hond...) of voor elke vraag direct contact worden opgenomen met de afdeling Dierenwelzijn via een speciaal e-mailadres (zie hieronder). In noodgevallen en wanneer de lichamelijke integriteit van een dier wordt bedreigd, wordt altijd aangeraden om 101 te bellen.

"Onze interventies zijn zeer gevarieerd. Dat gaat van eenvoudig iemand tot de orde roepen tot situaties waarin we het dier moe- ten plaatsen. De afdeling moet dus een beroep kunnen doen op andere professionals als dieren- artsen, dierenasielen en de gemeentebesturen van de politiezone". De afdeling Dierenwelzijn werkt ook aan de ondertekeningvan een overeenkomst met een erkend asiel om de dienstverlening compleet te maken.

Contact: zpz.5342.Anim-Dier@police.belgium.eu

 

Zwerfkatten: waarom het belangrijk is ze te melden

De overpopulatie van zwerfkatten is een echt probleem in steden. De gemeente vraagt bijgevolg aan haar inwoners om ze te melden. Doel: de katten laten steriliseren door een dierenarts. "De dierenasielen zitten nu al overvol, en daarom is dat het enige alternatief voor euthanasie", legt de afdeling Dierenwelzijn uit. "Sterilisatie biedt het dubbele voordeel dat de overlast afneemt en dat het beter is voor de gezondheid van de dieren". Tegelijkertijd heeft de gemeente beslist om zwerfkatten gecontroleerd te voederen om te vermijden dat ze in vuilnisbakken op zoek gaan naar eten. "Het voederen van zwerfkatten is sterk gereglementeerd en moet aan een aantal regels voldoen. Wie dat wenst, kan contact opnemen met onze dienst om meer te weten te komen over de goede praktijken en een voederkaart te verkrijgen".

Een zwerfkat melden of een voederkaart aanvragen: animaux@auderghem.brussels