Nieuws

Terug naar news

De speelplaatsen vergroenen

 

Moestuinen, wilgenhutten, insectenhotels, vijvers... In slechts drie jaar tijd zijn de speelplaatsen van de gemeentescholen omgetoverd tot echte natuurlijke ruimten. Om er te spelen, zeker, maar ook om er te leren "Het proefproject dat twee jaar geleden van start ging, heeft iedereen snel overtuigd", stelt Bernard Mugrabi, pedagogisch raadgever van de gemeente. "De leerlingen, uiteraard, die profiteren van een toffe speelplek, maar ook de leerkrachten en ouders die sterk betrokken zijn bij de projecten." De beweging lijkt niet te stoppen en het ontbreekt niet aan nieuwe ideeën "We krijgen veel aanvragen van scholen met zeer originele ideeën, zoals groenmuren, een groene speelplaats en zelfs groenbanken!"

De dienst Onderwijs heeft bijgevolg besloten alle aanvragen in te dienen voor de projectoproep "Recreatie" van Leefmilieu Brussel. Het doel: de speelplaatsen omvormen tot echte openluchtleerruimtes.