Alle news
Ecologische transitie in onze gemeentelijke kinderdagverblijven!

24/06

Ecologische transitie in onze gemeentelijke kinderdagverblijven!

Uit een tevredenheidsenquête die in juni 2023 in de gemeentelijke kinderdagverblijven werd gehouden, kwamen twee belangrijke aandachtspunten naar voren rond behoeften. Het eerste betreft de behoefte van ouders om ideeën uit te wisselen en informatie te krijgen van professionals over peuterzorgkwesties; het tweede betreft een groter ecologisch bewustzijn in de gemeentelijke kinderdagverblijven.

Sinds februari 2024 organiseert de Dienst Peuterzorg daarom een reeks lezingen rond ouderschap, met maandelijkse bijeenkomsten over verschillende onderwerpen met betrekking tot peuters. Daarnaast werden projecten gelanceerd om de ecologische transitie van de gemeentelijke voorzieningen voor kinderopvang te bevorderen.

In september 2023 werd de Dienst Peuterzorg door Leefmilieu Brussel geselecteerd voor zijn project om ecologisch verantwoorde praktijken aan te moedigen. Het doel is de grote hoeveelheid niet-organisch en plastic afval tegen te gaan, door in de gemeentelijke kinderdagverblijven een dienst op te zetten voor het gebruik van wasbare luiers en door gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar te sensibiliseren om wasbare luiers te gebruiken en af te zien van wegwerpluiers. Dit project krijgt subsidies van Leefmilieu Brussel en wordt in de loop van 2024 uitgerold. Dit initiatief helpt de opwarming van de aarde tegen te gaan door de hoeveelheid niet-recycleerbaar afval aanzienlijk te verminderen.

In december 2023 kreeg de Dienst Peuterzorg een subsidie van ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance). Dit moet de 4 gemeentelijke kinderdagverblijven in staat stellen een audit uit te voeren van de huidige praktijken op ecologisch vlak en om een ecologisch actieplan op te stellen en te integreren in hun pedagogische projecten. Momenteel zitten we in de auditfase.

In februari en maart 2024 werkt de Dienst Peuterzorg samen met de vier gemeentelijke kinderdagverblijven om het gebruik van plastic te verminderen. Studies tonen de impact van plastic op de gezondheid van kinderen en het milieu aan. Het is belangrijk om te werken aan alternatieve praktijken. Daarom werd in de kinderdagverblijven een interne bewustmakingscampagne gelanceerd met de hulp van een verpleegster gespecialiseerd in volksgezondheid en een studente volksgezondheid en milieu. De kinderdagverblijven van Oudergem moedigen het gebruik van alternatieven aan. Kinderen zijn immers bijzonder kwetsbaar voor toxische stoffen en hormoonontregelaars. Op lange termijn kunnen deze stoffen leiden tot gezondheidsproblemen die de hormoonwerking aantasten ...

Deze lopende initiatieven dragen bij aan de ecologische transitie van onze opvangcentra. Ze versterken de sociale rol van kinderdagverblijven en helpen de gezondheid van onze kinderen te beschermen.