Alle news

14/06

Een nieuwe generatie neemt het over

Het vertrek van Didier Gosuin en Jany Crucifix heeft geleid tot een vernieuwing van het college, die gepaard ging met een radicale verjonging.

"Dat was de bedoeling", bevestigt Sophie de Vos. "Zo krijgt een nieuwe generatie de kans om het roer over te nemen en kunnen ze tegelijk profiteren van de ervaring van hun collega's." Daarmee duiken twee nieuwe gezichten in het college op.

Matthieu Pillois is gemeenteraadslid sinds 2018 en is gespecialiseerd in mobiliteit en stedenbouw. Hij wordt met zijn drieëndertig jaar het op één na jongste lid van het college.

Michel Blampain, technisch specialist bouwkunde en energie, zetelt eveneens sinds 2018 in de gemeenteraad en wordt nu schepen op zijn tweeënvijftigste.

Het college telt daarmee 1 zestiger, 2 vijftigers, 4 veertigers en 2 dertigers.


 

 

Meer