Nieuws

Terug naar news

Inrichting openbare ruimte van kop tot een herzien

 

Waar tijdens de lockdown vele Oudergemnaren de deugden van het wandelen en fietsen (her)ontdekten, heeft de afbouw ervan de spanningen tussen diverse weggebruikers aangescherpt. Om de rust te herstellen wil de gemeente haar beleid voor de inrichting van de openbare ruimte volledig herzien en de zwakke weggebruikers centraal stellen.

" We stellen meer wrijving vas t", bevestigt Quentin Stevenart, verantwoordelijke van de dienst Openbare Ruimte. " We zitten voortdurend in de tang: tussen de voetgangers en fietsers die over de Groene Wandeling slingeren, tussen de auto's die niet meer dan 30 km/uur mogen rijden en elektrische fietsen die vrolijk 50 rijden, tussen buurtbewoners die elektrische laadpalen willen en zij die klagen over het schrappen van parkeerplaatsen... Iedereen verdedigt zeer individualistisch zijn plekje. Voor ons is het erg lastig geworden om daar dagelijks mee om te gaan. "

Om de rust te herstellen wil de gemeente haar ruimtelijke ordeningsbeleid volledig herzien. " We moeten voor- en tegenstanders proberen verzoenen en beseffen dat de openbare ruimte van ons allemaal is, en niet alleen van wie zich verplaatst. De openbare ruimte behoort ook toe aan zij die zich niet verplaatsen: bewoners wanneer ze thuis zijn, kinderen die buiten spelen, de terrassen van cafés... "

Vanaf deze herfst zal een onafhankelijk studiebureau een inventaris opstellen van alle zwarte punten inzake zachte mobiliteit. " Om de prioriteiten vast te leggen hanteren we daarbij het STOP-principe. Die aanpak wordt verdedigd door uiteenlopende actoren als het GRACQ en Touring. Er wordt uitgegaan van de zwakste weggebruiker en zo opgeklommen tot de minst zwakke: eerst voetgangers, vervolgens fietsers, dan openbaar vervoer en tot slot auto's. "

Op basis hiervan zal Oudergem een nieuw meerjarenplan opstellen om geleidelijk aan een vreedzamere openbare ruimte uit te bouwen.

" De gemeente kan niet alles alleen oplossen ", besluit Quentin Stevenart. " Naast de aanpassingswerken moeten we ook essentiële noties als gedeeld gebruik en respect opnieuw een plaats geven. "

 

 

Oudergem telt voortaan vier fietsstraten

Na de Théo Vanpélaan en de Henri de Brouckèrelaan kregen twee nieuwe Oudergemse verkeersassen het statuut van fietsstraat. Het gaat om de Tweebruggenstraat en de Henri Schoofsstraat. " Het concept fietsstraat geeft aanleiding tot heel wat misverstanden en onbegrip ", verduidelijkt Quentin Stevenart, verantwoordelijke van de dienst Openbare Ruimte. " Een fietsstraat is een straat waar fietsers absolute voorrang hebben, zo eenvoudig is het. Het gaat dus niet om een straat die voorbehouden is voor fietsers en waarin auto's verboden zouden zijn. Het opzet is enkel om de veiligheid te verhogen van wie zich met de fiets verplaatst en dit door een eenvoudige regel op te leggen: in een fietsstraat mag je geen fietsers inhalen. " Die hebben overigens het recht om in het midden van de rijbaan te fietsen.